DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2014 ROKU

DOTACJE 2014

Liczba złożonych wniosków

14

Rozpatrzone pozytywnie

13

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

13

Kwota przyznanych dotacji

550.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

13

Kwota na jaką rozliczono dotacje

462.791,05 zł

Wartość całkowita prac

1.116.402,05 zł

Poziom dofinansowania

41,45%

Uwagi: brak

  • Uchwała nr 789/ XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2014

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej

Remont elewacji południowej budynku frontowego.

7.100 zł

7.100 zł

2

Sienkiewicza 31

Okręgowa Rada

Adwokacka

- remont elewacji wraz z bramą wjazdową oraz wymianą drzwi wejściowych

- zabezpieczenie substancji zabytku poprzez wzmocnienie stropów piwnicznych wraz z

wymianą schodów piwnicznych oraz wykonaniem zabezpieczeń

przeciwwilgociowych

89.720 zł

80.515,91 zł

3

1 Maja 4

Wspólnota

Mieszkaniowa

Remont elewacji południowo-wschodniej i częściowo północno-wschodniej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

24.250 zł

24.250 zł

4

Misjonarska 3

Barbara Tyszka

Wymiana stolarki na I piętrze.

6.800 zł

6.433,85 zł

5

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium

Duchowne w Płocku

- remont elewacji budynku A od strony wirydarza dużego

- częściowa wymiana stolarki w budynku C od strony wirydarza dużego

92.260 zł

91.910 zł

6

Obrońców

Warszawy 1

Wspólnota

Mieszkaniowa

Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku – bramy wjazdowej.

4.000 zł

4.000 zł

7

Kazimierza

Wielkiego 7

Rzymskokatolicka

Parafia Św. Bartłomieja

w Płocku

- stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wzmocnienie stropu na poddaszu

- remont dachu

102.770 zł

45.385,86 zł

8

Kolegialna 8

Wspólnota

Mieszkaniowa

Częściowa wymiana stolarki w budynku frontowym od strony południowej (budynek A) oraz w budynku oficyny od strony

zachodniej (budynek B).

34.400 zł

29.815,42 zł

9

Grodzka 11

Wojciech Napiórkowski

Elżbieta Ołdakowska

Krystyna Napiórkowska

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu II piętra w części wschodniej budynku.

48.400 zł

48.400 zł

10

Kwiatka 2

CATRINE”

Katarzyna Fularz

Remont elewacji frontowej wraz z częściową wymianą stolarki.

41.500 zł

28.212,64 zł

11

Sienkiewicza 55

Urszula

Marcinkowska-Franczuk

Agnieszka Berg

Agnieszka Dąbrowska

Krzysztof Dąbrowski

Remont elewacji budynku frontowego wraz z naprawą pokrycia dachu.

24.600 zł

22.567,37 zł

12

Obrońców

Warszawy 2

Kancelaria Podatkowa

POMORSKI”

Wiesław Pomorski

Remont elewacji od strony pl. Obrońców Warszawy oraz elewacji od strony podwórza.

36.700 zł

36.700 zł

13

Kościuszki 8

Wspólnota

Mieszkaniowa

Remont elewacji.

37.500 zł

37.500 zł

Ogółem:

550.000 zł

462.791,05 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2014 roku: