DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2013 ROKU

 

 

DOTACJE 2013

Liczba złożonych wniosków

25

Rozpatrzone pozytywnie

21

Rozpatrzone negatywnie

3

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

17

Kwota przyznanych dotacji

720.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

16

Kwota na jaką rozliczono dotacje

673.803,97 zł

Wartość całkowita prac

1.984.154,39 zł

Poziom dofinansowania

33,96%

Uwagi

4 wnioskodawcom nie przyznano dotacji,

1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji

  • Uchwała nr 583/ XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2013

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej

Remont dachu.

19.800 zł

18.669,22 zł

2

Kościuszki 9

Danuta Olewnik-Cieplińska

Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

15.100 zł

15.100,00 zł

3

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium

Duchowne w Płocku

Remont elewacji budynku dawnego Niższego Seminarium Duchownego od strony wirydarza dużego.

52.100 zł

50.116,00 zł

4

Królewiecka 12

Mieczysława i Bogdan Stachurscy

Zabezpieczenie zabytku poprzez wzmocnienie narożnika południowo-wschodniego, częściowe odtworzenie stolarki.

6.400 zł

4.098,52 zł

5

Kościuszki 24

Związek Nauczycielstwa

Polskiego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji frontowej budynku.

24.000 zł

19.921,73 zł

6

Stary Rynek 4

Audio-Video

Sławomir Roszkowski

Wymiana stolarki okiennej od strony południowej oraz okien piwnicznych od strony północnej.

6.050 zł

5.499,42 zł

7

Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Płocku

Malowanie elewacji zachodniej i południowej kościoła.

31.600 zł

31.600,00 zł

8

Kolegialna 8

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kolegialna 8

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku frontowym od strony południowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej w budynku oficyny od strony zachodniej.

10.750 zł

9.454,18 zł

9

Stary Rynek 15

Pizza Corner s.c.

Renata Cichocka

Beata Konopińska

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu oraz wykonanie nowej klatki schodowej z piwnicy na parter i z parteru na I piętro.

31.500 zł

0,00 zł

10

Grodzka 11

Wojciech Napiórkowski

Elżbieta Ołdakowska

Krystyna Napiórkowska

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad I piętrem lewej części budynku frontowego oraz wykonanie nowej klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem.

34.000 zł

34.000,00 zł

11

Kościuszki 18

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

Remont elewacji segmentu A wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

30.300 zł

30.300,00 zł

12

Warszawska 26

Wodociągi Płockie

Sp. z o.o.

Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji.

150.000 zł

150.000,00 zł

13

Bielska 5

ENKRA Enterprise Sp. z o.o. Sp.k.

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropów oraz wykonanie nowej klatki schodowej, remont dachu, wymiana stolarki okiennej.

150.000 zł

150.000,00 zł

14

Tumska 14

Teresa Wichrowska

Justyna Malicka

Eugenia Wichrowska

Irena Pytlas

Izabela Kozicz

Dorota Kozanecka

Urszula Jarębska

Remont dachu budynku frontowego.

45.600 zł

45.600,00 zł

15

Sienkiewicza 45

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Sienkiewicza 45

Remont elewacji budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

50.200 zł

50.200,00 zł

16

Jerozolimska 5

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Jerozolimska 5

Remont elewacji.

39.500 zł

39.500,00 zł

17

Grodzka 14

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Grodzka 14

Remont elewacji tylnej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

23.100 zł

19.744,90 zł

Ogółem:

720.000 zł

673.803,97 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2013 roku: