DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2012 ROKU

 

DOTACJE 2012

Liczba złożonych wniosków

32

Rozpatrzone pozytywnie

28

Rozpatrzone negatywnie

4

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

15

Kwota przyznanych dotacji

820.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

15

Kwota na jaką rozliczono dotacje

771.833,66 zł

Wartość całkowita prac

1.920.125,98 zł

Poziom dofinansowania

40,20%

Uwagi

10 wnioskodawcom nie przyznano dotacji,

2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji.

  • Uchwała nr 374/ XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • Uchwała nr 409/ XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2012

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium

Duchowne w Płocku

Remont elewacji północnej budynku dawnego Niższego Seminarium Duchownego.

59.670 zł

58.747,94 zł

2

Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej

Zmiana konstrukcji dachu na zachodniej części budynku frontowego.

15.150 zł

15.150,00 zł

3

Nowowiejskiego 2

Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Płocku

Prace konserwatorskie przy snycerce i rzeźbach ołtarza głównego.

25.000 zł

25.000,00 zł

4

Kościuszki 12

Włodzimierz Filipiak

Zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku poprzez budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku frontowym i oficynie (lok. 2,4,5,9,10,11,12,13,14).

26.630 zł

20.481,14 zł

5

Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Płocku

Malowanie elewacji wschodniej i północnej kościoła, wymiana tynku na gzymsie elewacji północnej.

63.640 zł

63.640,00 zł

6

Pasaż 5

Bartosz Buczek-Zaremba

Agnieszka Buczek-Zaremba

Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wykonanie podkładu betonowego na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji.

54.520 zł

54.520,00 zł

7

Stary Rynek 14

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Remont elewacji tylnej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

16.550 zł

16.550,00 zł

8

Tumska 14

Teresa Wichrowska

Justyna Malicka

Eugenia Wichrowska

Irena Pytlas

Izabela Kozicz

Dorota Kozanecka

Urszula Jarębska

Remont dachu na południowej części budynku frontowego i na oficynie południowej, wymiana stropu nad II kondygnacją w południowej części budynku frontowego.

39.400 zł

38.135,95 zł

9

1 Maja 4

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. 1 Maja 4

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont elewacji południowo-zachodniej, północno - zachodniej i części północno-wschodniej; częściowa naprawa dachu.

83.430 zł

59.046,20 zł

10

Kwiatka 42

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Remont elewacji frontowej, odtworzenie elewacji tylnej.

20.830 zł

20.826,82 zł

11

Warszawska 26

Wodociągi Płockie

Sp. z o. o.

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropów i schodów, wykonanie ścian żelbetowych i tynków oraz wymiana dachu.

259.305 zł

246.801,86 zł

12

Kościuszki 24

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej, elewacjach bocznych oraz w altanie.

39.015 zł

39.015,00 zł

13

Jerozolimska 5

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Jerozolimska 5

Montaż instalacji odgromowej. Wykonanie projektu instalacji odgromowej.

15.670 zł

12.728,75 zł

14

Grodzka 11

Wojciech Napiórkowski

Elżbieta Ołdakowska

Krystyna Napiórkowska

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad parterem w wschodniej części budynku frontowego oraz wykonanie nowej klatki schodowej parteru.

48.810 zł

48.810,00 zł

15

Stary Rynek 15

Pizza Corner s. c.

Renata Cichocka

Beata Konopińska

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad ostatnią kondygnacją, remont dachu.

52.380 zł

52.380,00 zł

Ogółem:

820.000 zł

771.833,66 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2012 roku: