DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2011 ROKU

 

DOTACJE 2011

Liczba złożonych wniosków

36

Rozpatrzone pozytywnie

34

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

20

Kwota przyznanych dotacji

781.580,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

19

Kwota na jaką rozliczono dotacje

641.376,28 zł

Wartość całkowita prac

1.939.843,82 zł

Poziom dofinansowania

33,06%

Uwagi

9 wnioskodawcom nie przyznano dotacji,

4 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji,

w przypadku 1 beneficjenta odstąpiono od umowy,

1 beneficjent nie wykorzystał dotacji

  • Uchwała nr 123/ IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • Uchwała nr 173/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 123/IX/2011 roku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • Uchwała nr 215/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr zmiany Uchwały Nr 123/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku przyznającej dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wraz z załącznikiem.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2011

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Kwiatka 42

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont elewacji frontowej.

29.110 zł

5.841,61 zł

2

Bielska 25

Izabela Kruszewska Administracja Nieruchomości przy ul. Bielskiej 25 w Płocku

Remont elewacji frontowych południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych

31.100 zł

31.100,00 zł

3

Kazimierza Wielkiego 9B

Archiwum Państwowe w Płocku

Remont elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej, wymiana rynien i rur spustowych

14.600 zł

12.927,66 zł

4

Jerozolimska 3

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o. o.

Remont elewacji frontowej wschodniej i zachodniej

9.400 zł

8.861,90 zł

5

Jerozolimska 5

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jerozolimska 5

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez budowę węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania

33.080 zł

33.080,00 zł

6

Nowowiejskiego 2 -ołtarz

Rzymskokatolicka parafia św. Jana Chrzciciela w Płocku

Konserwacja architektury ołtarza głównego wraz z 6 trzonami kolumn

59.100 zł

59.099,30 zł

7

Kolegialna 8

Maria Dobaczewska,

Ewa Flakiewicz,

Leszek Hejne,

Andrzej Żółtowski,

Aleksandra Żółtowska,

Alina Żółtowska,

Adam Żółtowski,

Piotr Żółtowski

Wykonanie prac konserwatorskich przy bramie w przejściu bramowym kamienicy

6.150 zł

6.150,00 zł

8

Kolegialna 5

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont elewacji północnej budynku frontowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana drzwi zewnętrznych oraz częściowa wymiana stolarki okiennej

36.400 zł

28.686,33 zł

9

Bielska 7

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont elewacji frontowej wraz z przejściem bramowym, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

21.450 zł

21.286,77 zł

10

Kościuszki 24

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Remont dachu, remont elewacji

74.000 zł

74.000,00 zł

11

Kolegialna 18

Anna Olewnik-Mikołajewska

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

29.580 zł

0,00 zł

12

1 Maja 4

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 4

Remont dachu

30.780 zł

30.780,00 zł

13

Grodzka 11

W. Napiórkowski, E. Ołdakowska, K. Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad sklepieniem piwnic, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

40.170 zł

33.228,94 zł

14

Piękna 1

Julia Reiter

Remont elewacji

16.800 zł

16.276,00 zł

15

Kazimierza Wielkiego 1

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Bartłomieja (Fara) w Płocku

Remont elewacji południowej kościoła

80.000 zł

80.000,00 zł

16

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Remont elewacji zachodniej budynku dawnego Niższego Seminarium Duchownego

85.000 zł

85.000,00 zł

17

Tumska 14

Teresa Wichrowska

Justyna Malicka

Eugenia Wichrowska

Irena Pytlas

Izabela Kozicz

Dorota Kozanecka

Urszula Jarębska

Remont dachu, montaż instalacji odgromowej

69.600 zł

1.970,94 zł

18

Tumska 3

Kuria Diecezjalna Płocka

Wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont elewacji

33.860 zł

33.504,39 zł

19

Narutowicza 10

Kuria Diecezjalna Płocka

Remont elewacji, renowacja stolarki drzwiowej

45.000 zł

44.856,65 zł

20

Kościuszki 18

Parafia Prawosławna

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

36.400 zł

34.725,79 zł

Ogółem:

781.500 zł

641.376,28 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2011 roku: