DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2010 ROKU

 

DOTACJE 2010

Liczba złożonych wniosków

23

Rozpatrzone pozytywnie

16

Rozpatrzone negatywnie

5

Wnioski wycofane

2

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

14

Kwota przyznanych dotacji

930.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

11

Kwota na jaką rozliczono dotacje

588.211,00 zł

Wartość całkowita prac

1.282.335,03 zł

Poziom dofinansowania

45,87%

Uwagi

2 wnioski dotyczyły tej samej kamienicy, więc przyznano łącznie 1 dotację ,

2 beneficjentów nie pobrało dotacji

  • Uchwała nr 676/ XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

  • Uchwała nr 698/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr 676/ XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka wraz z załącznikiem.

  • Uchwała nr 761/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr 676/ XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

  • Uchwała nr 785/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr 676/ XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

  • Uchwała nr 824/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr 676/ XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

 

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2010

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Kazimierz Wielkiego 9b

Archiwum Państwowe w Płocku

Remont elewacji frontowych

16.770 zł

15.352,48 zł

2

Obrońców Warszawy 4

Małgorzata Bloch- Piaskowska, Alina Balińska - Bloch

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej, remont dachu

21.880 zł

21.880,00 zł

3

Tumska 12

Antonina Obidowska, Walentyna Bem, Małgorzata Zaleska-Jankowska

Częściowa wymiana stolarki okiennej, renowacja drzwi

26.420 zł

26.420,00 zł

4

Kolegialna 18

Anna Olewnik- Mikołajewska

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu

138.400 zł

0,00 zł

5

Tumska 15

Renata i Marek Dankowscy

Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki okiennej

14.150 zł

13.653,94 zł

6

Obrońców Warszawy 8

Prokuratura Okręgowa w Płocku

Remont elewacji frontowych

51.100 zł

0,00 zł

7

Stary Rynek 16

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Remont elewacji frontowej

45.770 zł

45.770,00 zł

8

Narutowicza 3

Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej

Remont elewacji frontowej

14.180 zł

14.180,00 zł

9

Mostowa 1

Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej

Remont elewacji frontowej

10.620 zł

10.620,00 zł

10

Narutowicza 5

Jerzy Kowalkowski

Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

63.960 zł

63.960,00 zł

11

Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia św, Bartłomieja w Płocku

Remont elewacji frontowej od ul. Kazimierza Wielkiego, remont dachu w zakresie remontu pasa podrynnowego wraz z wymianą rynien.

200.000 zł

200.000,00 zł

12

Sienkiewicza 32

Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku

Remont elewacji frontowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, remont dachu

119.500 zł

98.944,58 zł

13

Sienkiewicza 43

Bożena i Leszek Pawłowscy

Remont elewacji frontowych

77.250 zł

77.250,00 zł

14

Stary Rynek 22

Consulting” s.c. Jakub Rola i Bartosz Rola

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu

130.000 zł

0,00 zł

Ogółem:

 

930.000 zł

588.211,00 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2010 roku: