DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2009 ROKU

 

DOTACJE 2009

Liczba złożonych wniosków

28

Rozpatrzone pozytywnie

23

Rozpatrzone negatywnie

3

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

1

Liczba przyznanych dotacji

22

Kwota przyznanych dotacji

998.700,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

20

Kwota na jaką rozliczono dotacje

885.085,39 zł

Wartość całkowita prac

1.864.023,51 zł

Poziom dofinansowania

47,48%

Uwagi

2 wnioski dotyczyły tej samej kamienicy, więc przyznano łącznie 1 dotację ,

2 beneficjentów nie pobrało dotacji

  • Uchwała nr 490/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2009

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Stary Rynek 14

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Remont elewacji frontowej

58.000 zł

57.991,44 zł

2

Stary Rynek 16

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

58.000 zł

58.000,00 zł

3

Kościuszki 14

Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Remont elewacji frontowej

22.300 zł

22.300,00 zł

4

Mostowa 1

Kuria Diecezjalna Płocka

Remont dachu

33.200 zł

33.200,00 zł

5

Mostowa 2

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Zygmunta

Remont dachu, remont elewacji frontowych

60.400 zł

60.400,00 zł

6

Kwiatka 51

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji frontowych

100.000 zł

100.000,00 zł

7

Grodzka 9

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

129.100 zł

129.100,00 zł

8

Kwiatka 42

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Częściowy remont dachu, częściowy remont elewacji frontowej

32.500 zł

0,00 zł

9

Kazimierza Wielkiego 9b

Archiwum Państwowe w Płocku

Remont dachu

40.100 zł

18.806,06 zł

10

Tumska 12

Antonina Obidowska, Walentyna Bem, Małgorzata Zaleska-Jankowska

Remont dachu

140.500 zł

140.500,00 zł

11

Kwiatka 2

Katarzyna Fularz „Catrine”

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

12.200 zł

0,00 zł

12

Tumska 7/Kwiatka 2

Jadwiga Nowak „Kwiaciarnia”

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.700 zł

3.446,70 zł

13

Sienkiewicza 43

Bożena i Leszek Pawłowscy

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

66.700 zł

31.776,05 zł

14

Kolegialna 3

Wspólnota mieszkaniowa

Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

41.700 zł

39.096,04 zł

15

Stary Rynek 4

Sławomir Roszkowski „Audio-Video”

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji frontowej

36.400 zł

36.400,00 zł

16

Kolegialna 5

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont elewacji frontowej

30.500 zł

27.952,59 zł

17

Kolegialna 8

Maria Dobaczewska, Ewa Flakiewicz, Leszek Hejne, Andrzej Żółtowski, Aleksander Żółtowski, Alina Żółtowska, Piotr Żółtowski, Adam Żółtowski

Częściowa wymiana stolarki okiennej

25.400 zł

25.400,00 zł

18

Kwiatka 26

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki

35.000 zł

28.795,81 zł

19

Grodzka 5

Agata Turalska, Piotr Kędzierski

Remont elewacji frontowej

26.700 zł

26.700,00 zł

20

Zduńska 10

Rada Właścicieli

Częściowa wymiana stolarki, remont dachu

11.700 zł

11.700,00 zł

21

Obrońców Warszawy 2

Wiesław Pomorski Kancelaria Podatkowa „Pomorski”

Remont elewacji frontowej

13.100 zł

13.068,20 zł

22

Kościuszki 9

Krzysztof i Wojciech Nowakowscy

Wymiana stolarki, remont elewacji frontowej

21.500 zł

20.452,50 zł

Ogółem:

998.700 zł

885.085,39 zł

 

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2009 roku: