PODSUMOWANIE SPOTKANIA W SPRAWIE WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

W dniu 23 września 2015 roku w Domu Darmstadt odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

Podczas spotkania prowadzący dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej przedstawił

wstępne, zaproponowane zapisy dotyczące:

  • naboru projektów,

  • wdrażania projektów,

  • monitorowania programu,

  • komitetu rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem oraz uwagami zgłoszonymi przez uczestników spotkania: