DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2008 ROKU.

 

DOTACJE 2008

Liczba złożonych wniosków

26

Rozpatrzone pozytywnie

23

Rozpatrzone negatywnie

2

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

20

Kwota przyznanych dotacji

992.666,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

19

Kwota na jaką rozliczono dotacje

834.499,43 zł

Wartość całkowita prac

1.500.872,88 zł

Poziom dofinansowania

55,60%

Uwagi

2 wnioski pozytywnie rozpatrzone nie dostały dotacji z powodu braku środków;

2 wnioski dotyczące tej samej kamienicy, więc przyznano łącznie 1 dotację,

1 beneficjent nie pobrał dotacji

  • Uchwała Nr 332/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2008

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Nowy Rynek 16

Tadeusz Kędzierski

Remont elewacji frontowej

49.090 zł

49.090,00 zł

2

Bielska 7

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont dachu budynku

49.168 zł

43.279,20 zł

3

Kwiatka 26

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont dachu budynku

44.284 zł

40.986,00 zł

4

Kolegialna 5

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

63.444 zł

41.243,65 zł

5

Stary Rynek 4

Sławomir Roszkowski „Audio-Video”

Remont dachu budynku

31.300 zł

31.300,00 zł

6

Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Płocku

Remont elewacji frontowych

97.288 zł

0,00 zł

7

Kolegialna 1

Wynajem s.c.

Renowacja elewacji frontowych

39.690 zł

39.690,00 zł

8

Obrońców Warszawy 2

Beata i Wiesław Pomorscy

Wymiana stolarki okiennej

70.224 zł

70.000,00 zł

9

Kolegialna 8

Piotr Żółtowski, Adam Żółtowski, Maria Dobaczewska

Częściowa wymiana stolarki okiennej

30.752 zł

30.752,00 zł

10

Kościuszki 2

Bolesław Krzewski, Maria Łaska

Remont elewacji frontowej

65.880 zł

65.880,00 zł

11

Jerozolimska 6/8/10

Agencja Rewitalizacji Starówki

ARS Sp. z o.o.

Remont dachu budynku

39.172 zł

39.172,00 zł

12

Jerozolimska 3

Agencja Rewitalizacji Starówki

ARS Sp. z o.o.

Remont dachu budynku

28.815 zł

28.815,00 zł

13

Obrońców Warszawy 1

Wspólnota Mieszkaniowa

Renowacja elewacji frontowej

26.780 zł

25.634,00 zł

14

Nowy Rynek 4

Apolonia Butrymowicz-Chełstowska

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont przejścia bramowego, montaż kutej bramy wjazdowej

10.404 zł

10.082,00 zł

15

Grodzka 2

Ryszard Komosiński, Witold Pawlikowski, Maria Pawlikowska, Barbara Adamska

Remont dachu budynku

69.946 zł

69.946,00 zł

16

Kościuszki 9

Krzysztof i Wojciech Nowakowscy

Remont dachu budynku

41.753 zł

41.753,00 zł

17

Grodzka 12

Ewa i Maciej Kędzierscy

Remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

33.096 zł

30.452,00 zł

18

Grodzka 5

Agata Turalska,

Piotr Kędzierski

Remont elewacji frontowej, wymiana rynien i rur spustowych, remont kominów, malowanie od zewnątrz stolarki okiennej

33.114 zł

16.856,00 zł

19

Grodzka 15

Zbigniew Sokołowski PH-U „ROMA”

Remont elewacji frontowej, w tym remont przejścia bramowego, remont dachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

120.628 zł

111.730,58 zł

20

Sienkiewicza 43

Bożena i Leszek Pawłowscy

Remont dachu budynku

47.838 zł

47.838,00 zł

Ogółem:

992.666 zł

834.499,43 zł

Poniżej stan wybranych zabytków przed i po realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych w 2008 roku: