DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2007 ROKU

 

DOTACJE 2007

Liczba złożonych wniosków

19

Rozpatrzone pozytywnie

17

Rozpatrzone negatywnie

2

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

17

Kwota przyznanych dotacji

832.327,80 zł

Liczba rozliczonych dotacji

13

Kwota na jaką rozliczono dotacje

659.836,69 zł

Wartość całkowita prac

1.099.402,63 zł

Poziom dofinansowania

60,02%

Uwagi:

1 beneficjent nie podpisał umowy,

3 dotacje nie zostały wykorzystane

  • Uchwała Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

  • Uchwała Nr 166/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 w sprawie zmiany Uchwały nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2007

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Bielska 5

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Remont dachu

37.394,16 zł

0,00 zł

2

Grodzka 10

Wspólnota Mieszkaniowa

Elewacja frontowa

16.941,62 zł

16.941,62 zł

3

Grodzka 14

Wspólnota Mieszkaniowa

Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, obróbek blacharskich, remont i malowanie kominów i elewacji frontowej

43.878,81 zł

43.878,81 zł

4

Jerozolimska 3

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Remont dachu

38.160,41 zł

0,00 zł

5

Jerozolimska 6/8/10

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Remont dachu

47.079,39 zł

0,00 zł

6

Kolegialna 1/Tumska

Wynajem s.c.

Wymiana obróbek blacharskich, stolarki okiennej

50.168,12 zł

44.456,38 zł

7

Kolegialna 5

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Remont dachu

102.775,26 zł

102.775,26 zł

8

Kościuszki 18

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

Stolarka okienna i drzwiowa, remont pokrycia dachu

43.106,55 zł

0,00 zł

9

Norbertańska 25

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

Wymiana okien, elewacja

19.074,02 zł

19.074,02 zł

10

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium Duchowne

Elewacja frontowa

60.776,87 zł

60.776,87 zł

11

Nowy Rynek 4

Apolonia Butrymowicz-Chełstowska

Elewacja frontowa, wymiana dachu, wymiana okien cz. A budynku

85.936,72 zł

84.897,79 zł

12

Pl. Narutowicza 1

Marek Gołąb

Elewacja frontowa, remont dachu budynku

42.831,99 zł

42.831,99 zł

13

Pl. Obrońców Warszawy 1

Wspólnota Mieszkaniowa

Wymiana pokrycia dachu, osuszanie fundamentów, wymiana okien w lok. Nr 1

24.963,03 zł

24.963,03 zł

14

Stary Rynek 2

Wspólnota Mieszkaniowa

Remont dachu

25.853,54 zł

25.853,54 zł

15

Stary Rynek 13

Aja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

Remont dachu budynku, elewacja frontowa, wymiana okien

119.742,68 zł

119.742,68 zł

16

Tumska 6

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku

Elewacja frontowa (brama)

21.669,11 zł

21.669,11 zł

17

Tumska 16

Sławomir Roszkowski

Elewacja frontowa, obróbki blacharskie, renowacja pokrycia dachowego

51.975,59 zł

51.975,59 zł

Ogółem:

832.327,80 zł

659.836,69 zł

Poniżej stan wybranych zabytków przed i po realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych w 2007 roku: