DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZYZNANE W 2006 ROKU

 

DOTACJE 2006

Liczba złożonych wniosków

23

Rozpatrzone pozytywnie

15

Rozpatrzone negatywnie

7

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

15

Kwota przyznanych dotacji

449.960,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

13

Kwota na jaką rozliczono dotacje

361.582,83 zł

Wartość całkowita prac

621.076,85 zł

Poziom dofinansowania

58,22%

Uwagi: 2 beneficjentów nie pobrało dotacji

  • Uchwała Nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

  • Uchwała Nr 987/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 960/LVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2006

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Stary Rynek 19

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Remont elewacji frontowej.

8.500 zł

6.688,00 zł

2

Stary Rynek 17

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Remont elewacji frontowej.

6.500 zł

5.721,58 zł

3

Grodzka 8

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Remont elewacji frontowej, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.

35.000 zł

35.000,00 zł

4

Zduńska 2

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Remont pokrycia dachowego.

5.000 zł

4.673,25 zł

5

Jerozolimska 20

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Remont elewacji frontowej-wschodniej.

7.000 zł

7.000,00 zł

6

Kwiatka 9

Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji frontowej.

100.000 zł

100.000,00 zł

7

Plac

Narutowicza 5

Jerzy Kowalkowski

Remont poszycia dachowego.

35.000 zł

35.000,00 zł

8

Pl. Obrońców Warszawy 1 lok. 2

Mariusz Lewandowski

Wymiana stolarki okiennej.

6.900 zł

6.900,00 zł

9

Pl. Obrońców Warszawy 1 lok. 2A, 2b, 10

Maria Jasińska

Wymiana stolarki okiennej.

5.600 zł

5.600,00 zł

10

Pl. Obrońców Warszawy 1 lok. 6

Joanna Gajek i Maciej Śliz

Wymiana stolarki okiennej.

4.500 zł

4.500,00 zł

11

Pl. Obrońców Warszawy 1 lok. 6a

Ewa Marcinkowska-Kuś i Tomasz Kuś

Wymiana stolarki okiennej.

3.500 zł

3.500,00 zł

12

Kolegialna 18

Danuta Olewnik-Cieplińska

Remont elewacji frontowej. Wymiana stolarki okiennej.

35.000 zł

0,00zł

13

Tumska 6

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku (w imieniu właścicieli)

Remont elewacji frontowej. Remont poszycia dachowego.

96.000 zł

96.000,00 zł

14

Warszawska 2a (dawny Plac Dąbrowskiego 2b)

Włodzimierz J. Kocik

Remont elewacji frontowej. Wymiana stolarki okiennej.

51.000 zł

51.000,00 zł

15

Sienkiewicza 36

Małgorzata, Marian Brzostowscy

Remont poszycia dachowego. Remont elewacji frontowej. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

50.460 zł

0,00 zł

Ogółem:

449.960 zł

361.582,83 zł

 

Poniżej stan wybranych zabytków po realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych w 2006 roku: