PODSUMOWANIE II CYKLU WARSZTATÓW

Na początku września odbył się II cykl warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka:

  • w dniu 01.09.2015 roku – osiedle Radziwie – TOR

  • w dniu 02.09.2015 roku – osiedla Dobrzyńska i Skarpa - DOR

  • w dniu 03.09.2015 roku – osiedla Stare Miasto i Kolegialna - POR.

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.

Celem warsztatów było podjęcie partnerskiej dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami zadań do realizacji na terenach zdegradowanych i wypracowanie zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących aspekty przestrzenne, społeczne i gospodarcze.

W ramach warsztatów dokonano także hierarchizacji zgłoszonych propozycji projektów z podziałem na projekty najważniejsze do realizacji i najpilniejsze.

W założeniu udział w spotkaniach możliwy był dla każdego zainteresowanego zagadnieniem rewitalizacji. Ostatecznie w spotkaniach udział wzięli mieszkańcy obszarów, właściciele nieruchomości położonych na tych obszarach, przedsiębiorcy, osoby związane z tymi terenami zawodowo, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Płocka, przedstawiciele Rad Mieszkańców Osiedli i Urzędu Miasta Płocka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za wytężoną pracę i poświęcony czas.

Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym w rozpowszechnienie informacji na temat warsztatów oraz pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury za pomoc w organizacji warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów.

 

01.09.2015 - Trzeci Obszar Rewitalizacji (TOR), osiedle Radziwie.

Prezentacja – warsztaty TOR. 

Wyniki warsztatów TOR.

 

02.09.2015 - Drugi Obszar Rewitalizacji (DOR), osiedla Dobrzyńska i Skarpa.

Prezentacja – warsztaty DOR.

Wyniki warsztatów DOR.

 

03.09.2015 - Pierwszy Obszar Rewitalizacji (POR), osiedla Stare Miasto i Kolegialna.

Prezentacja – warsztaty POR.

Wyniki warsztatów POR.