koncpecja

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NOWEGO RYNKU W PŁOCKU

Nowy Rynek to obszar posiadający szczególne znaczenie w strukturze przestrzennej Płocka, ze względu na lokalizację w centralnej części miasta. Obecnie stanowi miejsce postrzegane jako niedoinwestowane i zdegradowane, które charakteryzują funkcje: komunikacyjna, parkingowa, handel, rzemiosło, usługi, nieurządzona zieleń. Zgodnie z wariantem "kompromisowym" wypracowanym w ramach warsztatów "Charrette", pożądane jest aby przyszłe zmiany dotyczyły przekształcenia Nowego Rynku w centralną, atrakcyjną przestrzeń publiczną o charakterze wielofunkcyjnym, która będzie przyjazna i dostępna dla mieszkańców. W związku z tym, poczyniono działania zmierzające do rewitalizacji tego obszaru, poprzez opracowanie koncepcji zagospodarowania południowej części Nowego Rynku, które wykonała pracownia projektowa DWA Architektura i Urbanistyka Jacek Wnuk z Łodzi. Obszar, dla którego sporządzono koncepcję stanowi teren od antypodkowy do ulicy Królewieckiej.

 

OPIS KONCEPCJI

KONCEPCJA - WARIANT BEZ PARKINGU PODZIEMNEGO

KONCEPCJA - WARIANT Z PARKINGIEM PODZIEMNYM

KONCEPCJA - RZUT KONDYGNACJI PARKINGU PODZIEMNEGO

WIZUALIZACJE