Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku
28 kwietnia 2015

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ośmiu płockich zabytkach dofinansowane zostanie w tym roku ze środków budżetu miasta Płocka. W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 120/VII/2015 przyznała prywatnym właścicielom kamienic, wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom kościelnym oraz lokalnym przedsiębiorcom dotacje na remonty zabytkowych obiektów. Wykaz wniosków, którym przyznano dotacje Lp.… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku

W dniu 23 kwietnia 2015 roku do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o rewitalizacji. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Ustawa nada odpowiednie ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, zachęcając coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych… czytaj więcej Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 kwietnia 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Mazura” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 11 maja 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji. W ramach rozpoczętych prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne planujemy przeprowadzić cykl spotkań oraz debat, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji. Pierwszym przedsięwzięciem w ramach prowadzonych konsultacji będzie spotkanie informacyjne, które odbędzie… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – spotkanie informacyjne

GÓRNA – OŚNICKA – ROZPATRZENIE WNIOSKÓW
26 lutego 2015

W dniu 26 lutego 2015 roku ukazało się Zarządzenie Nr 354/2015 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia…  Wykaz wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa – Łukasiewicza” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 20 marca 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

W dniu 21 grudnia 2014 roku podczas „Wigilii przed Ratuszem” został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2014”. W Płocku, w tym roku pierwszy raz został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną, w którym udział wzięli właściciele placówek handlowo-usługowych. Do konkursu zgłoszono 22 witryny. Wyboru najpiękniejszej witryny dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Płocka komisja konkursowa… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2014”