W dniu 30 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji, która stworzy ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce. Projektowane zapisy uporządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji. Projekt ustawy wskazuje, że rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jego istotę stanowią zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,… czytaj więcej Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja weszła w życie 28 czerwca 2015 roku. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych przez nowelizację jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Nowe przepisy dokonują przede wszystkim rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, przy budowie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i… czytaj więcej BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO MOŻLIWA BEZ POZWOLENIA

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa dyspozycji nową stronę internetową poświęconą rozwojowi Miasta Płocka. Będzie ona stanowiła rozwinięcie i uzupełnienie działającego dotychczas miejskiego serwisu informacyjnego. Chciałbym, aby było to miejsce, w którym znajdziecie Państwo najświeższe informacje poświęcone planowaniu strategicznemu i przestrzennemu, rewitalizacji i estetyzacji miasta oraz obsłudze inwestora i współpracy z przedsiębiorcami. Uruchomienie serwisu rozwojmiasta.plock.eu ma… czytaj więcej Uruchomienie serwisu rozwojmiasta.plock.eu

W dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9 odbyły się warsztaty dla Pierwszego Obszaru Rewitalizacji (POR) w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Podczas warsztatów, kierując się zasadami otwartości, przejrzystości i konsensusu, podjęliśmy próbę zastanowienia się nad silnymi i słabymi stronami obszaru wskazanego do rewitalizacji. Omówione… czytaj więcej Warsztaty dla osiedli Stare Miasto i Kolegialna

W dniu 23 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski oraz zarząd Krajowej Spółki Cukrowej – Marek Spuz vel Szpos i Tomasz Olenderek podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”. Mając na uwadze fakt… czytaj więcej Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy rewitalizacji terenów Cukrowni Borowiczki

W dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który jest naukowo i zawodowo związany z rozwojem i… czytaj więcej Spotkanie konsultacyjne w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji na kolejne spotkania konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne. Spotkanie konsultacyjne Data: 22 czerwca br. (poniedziałek) Godz. 17.30 Miejsce: siedziba Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6   Podczas spotkania omówiona zostanie diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – ciąg dalszy.

Ustawa krajobrazowa podpisana
15 maja 2015

W dniu 15 maja 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia br. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa), daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego… czytaj więcej Ustawa krajobrazowa podpisana