Na stronie opublikowano Koncepcję zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku, która jest wynikiem prac łódzkiej pracowni projektowej DWA Architektura i Urbanistyka Jacek Wnuk. Zapraszamy do zapoznania się z Koncepcją i przesyłania uwag do opracowania na adres e-mail architektura@plock.eu  w terminie do 10 sierpnia 2015 roku. Link do strony

Od 3 sierpnia utrudnienia w ruchu drogowym
31 lipca 2015

W związku z rozpoczynającą się od początku sierpnia realizacją inwestycji drogowych informujemy o czasowym zamknięciu ulic: w dniu 3 sierpnia zostanie wyłączona z ruchu drogowego ulica Dobrzyńska na odcinku od ronda Grabskich na Skarpie do ronda Bronarskiego na Winiarach, w dniu 7 sierpnia zamknięta zostanie ul. Kwiatka od ul. Bielskiej do ul. Tumskiej. W tym samym… czytaj więcej Od 3 sierpnia utrudnienia w ruchu drogowym

KONKURS „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”
30 lipca 2015

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju. O tytuł ten ubiegać mogą się również osoby, organizacje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego aktywnie działające na rzecz promocji… czytaj więcej KONKURS „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”

V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to wydarzenie na którym nie może zabraknąć żadnego przedsiębiorcy szukającego ciekawych rozwiązań dla swojej firmy, ale także tych osób, które dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej. Każdy znajdzie coś dla siebie; organizatorzy tegorocznego kongresu przygotowali ponad 50 paneli dyskusyjnych, a do udziału zaprosili wielu ciekawych ekspertów… czytaj więcej Niejedno imię przedsiębiorczości – V Europejski Kongres MŚP już w październiku!

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Przestrzennej pod adresem: http://bip.ump.pl. Uwagi do projektu planu można składać… czytaj więcej LINIA 400 KV – WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W dniu 29 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie w auli Urzędu Miasta dotyczące Polityki Parkingowej. Na auli zebrali się zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka Jackiem Terebusem. Na spotkaniu były omówione wyniki badań, które były uprzednio realizowane w Płocku i dotyczyły zachowań kierowców i… czytaj więcej Konsultacje dotyczące Polityki Parkingowej Miasta Płocka

Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji
24 lipca 2015

Zgodnie z uchwaloną ustawą, istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Prowadzone będą konsultacje społeczne (m.in. w formie ankiet, wywiadów i… czytaj więcej Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji

Wsparcie PARP dla przedsiębiorstw
22 lipca 2015

Jeszcze tylko do 4 sierpnia przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wsparcie na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia takiego wniosku projektowego. Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/index/1817

Podsumowanie I cyklu warsztatów
21 lipca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami I cyklu warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.Na stronie (link tutaj) dostępne są wyniki pracy grupowej wszystkich zadań wykonywanych przez uczestników warsztatów, w tym: Analiza SWOT i problemy obszaru, Określenie celów i działań do podjęcia, Określenie obszarów interwencji i… czytaj więcej Podsumowanie I cyklu warsztatów

Remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej
17 lipca 2015

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Płocka rozpoczął się remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej. Ze środków budżetu miasta dofinansowane zostaną prace polegające na remoncie dachu wieży północnej w tym wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wieży północnej. Prace… czytaj więcej Remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej