W dniu 23 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski oraz zarząd Krajowej Spółki Cukrowej – Marek Spuz vel Szpos i Tomasz Olenderek podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”. Mając na uwadze fakt… czytaj więcej Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy rewitalizacji terenów Cukrowni Borowiczki

W dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który jest naukowo i zawodowo związany z rozwojem i… czytaj więcej Spotkanie konsultacyjne w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji na kolejne spotkania konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne. Spotkanie konsultacyjne Data: 22 czerwca br. (poniedziałek) Godz. 17.30 Miejsce: siedziba Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6   Podczas spotkania omówiona zostanie diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – ciąg dalszy.

Ustawa krajobrazowa podpisana
15 maja 2015

W dniu 15 maja 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia br. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa), daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego… czytaj więcej Ustawa krajobrazowa podpisana

Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku
28 kwietnia 2015

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ośmiu płockich zabytkach dofinansowane zostanie w tym roku ze środków budżetu miasta Płocka. W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 120/VII/2015 przyznała prywatnym właścicielom kamienic, wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom kościelnym oraz lokalnym przedsiębiorcom dotacje na remonty zabytkowych obiektów. Wykaz wniosków, którym przyznano dotacje Lp.… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku

W dniu 23 kwietnia 2015 roku do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o rewitalizacji. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Ustawa nada odpowiednie ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, zachęcając coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych… czytaj więcej Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 kwietnia 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Mazura” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 11 maja 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…