Płock nagrodzony za organizację SPP
16 października 2017

Miasto Płock zostało docenione na tegorocznym Kongresie Transportu Publicznego. W ramach oceny podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej portal Transport-Publiczny.pl przyznał Urzędowi Miasta Płocka nagrodę za innowacyjne podejście do organizacji miejskiej strefy płatnego parkowania. W imieniu Urzędu nagrodę odebrał zastępca prezydenta miasta ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus. Odbierając nagrodę powiedział, że to właśnie model podejścia innowacyjnego i dopasowanego… czytaj więcej Płock nagrodzony za organizację SPP

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 października 2017 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…  

Specjalna Strefa Rewitalizacji powołana
4 października 2017

Informujemy, że w dniu 4 października 2017 roku weszła w życie uchwała ustanawiająca tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Specjalną Strefą Rewitalizacji objęty został pierwszy podobszar rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna i część nabrzeża. Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na 10 lat. W tym czasie możliwe będzie zastosowanie szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa,… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji powołana

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
3 października 2017

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie zainteresowane firmy, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe i instytucje do współpracy przy organizacji 10. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku. Mamy nadzieję, że ten jubileuszowy ŚTP będzie bogaty w wydarzenia, które zainspirują ich uczestników do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Zależałoby nam na pokazaniu tego, że prowadzenie takiej działalności może być doświadczeniem zarówno wymagającym,… czytaj więcej Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Informujemy, że trwa III edycja konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu… czytaj więcej Trwa nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji
14 września 2017

Miasto Płock pracuje nad „Planem adaptacji do zmian klimatu”. Partnerski projekt Płocka i Ministerstwa Środowiska wszedł w kolejną fazę realizacji. Wspólnie z Zespołem ekspertów firmy Arcadis płoccy urzędnicy i interesariusze miejscy spotkali się aby omówić i zweryfikować ocenę konsekwencji zagrożeń dla miasta. Odbywał się to w oparciu o metodologię przyjętą w projekcie i dotyczyło komponentów… czytaj więcej Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji

Płock dzieli się swoimi doświadczeniami
11 września 2017

Do ratuszu przebyła w czwartek 7 września br. kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli instytucji państwowych i ekspertów z Ukrainy. Z gośćmi spotkali się zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus, skarbnik miasta Wojciech Ostrowski, Pełnomocnik prezydenta ds. pozyskiwania funduszy unijnych Izabela Kamińska oraz pracownicy merytorycznych wydziałów UMP, którzy przybliżyli im zagadnienia dotyczące polityki inwestycyjnej płockiego samorządu i współpracy w… czytaj więcej Płock dzieli się swoimi doświadczeniami