Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Łącka – Browarna” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kutnowska – Łącka – Góry” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

INFORMACJA Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2021 roku o zamieszczeniu WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.)… czytaj więcej WNIOSEK O INWESTYCJĘ MIESZKANIOWĄ – OSIEDLE KOSTROGAJ MIESZKANIOWY

Dzisiaj na stronie udostępniony został Informator dla mieszkańców Miasta Płocka – uczestników konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, realizowanego przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo” w partnerstwie… czytaj więcej INFORMATOR DOTYCZĄCY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2159/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku zmienił Zarządzenie Nr 915/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia / Załącznika

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1842/2020 z dnia 19 października 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia / Załącznika nr 1 / Załącznika nr 2

Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje
15 września 2020

Wyobrażacie sobie, że obok Centrum Graniczna, między Podolszycami, a osiedlem Wyszogrodzka jedzie pociąg towarowy z niebezpiecznym ładunkiem? Weźcie udział w konsultacjach, by takie pomysły nie zostały zrealizowane. Zacznijmy od tego, że PKP Polskie Linie Kolejowe zaczęły przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 33 z Kutna przez Płock do Sierpca. Jednym z elementów wstępnych analiz jest… czytaj więcej Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje