Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zatorze” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10… czytaj więcej PLAN ZATORZE – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

30 maja 2018

Za nami pierwszy Dzień SąsiadaW dniu 29 maja 2018 roku wzorem innych państw europejskich zaprosiliśmy mieszkańców Płocka do wspólnego świętowania Dnia Sąsiada, którego idea narodziła się we Francji w 1999 roku. Zaplanowane na ten dzień atrakcje w zamyśle miały zwrócić uwagę na naszych sąsiadów – bo chociaż widzimy się często, mijamy na schodach i spotykamy… czytaj więcej

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zatorze” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 26 czerwca… czytaj więcej PLAN ZATORZE – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W trzeci czerwcowy weekend (16 i 17 czerwca) odbędzie się II edycja płockiego maratonu programistycznego CITY CODERS HACKATHON PŁOCK organizowanego przez Urząd Miasta Płocka. CITY CODERS HACKATHON PŁOCK to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich entuzjastów nowych technologii, którzy chcą mieć realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Miasto Płock, udostępniając otwarte bazy danych, daje uczestnikom unikalną możliwość… czytaj więcej CITY CODERS HACKATHON PŁOCK 16-17 czerwca 2018 r.

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 4244/2018 z dnia 24 maja 2018 roku zmienił Zarządzenie Nr 4224/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Borowiczki” w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia… Zapoznaj się z treścią załącznika do Zarządzenia…

Bliskie, niemal rodzinne relacje z sąsiadami to dziś raczej rzadkość. Niezależnie jednak od tego, czy mieszkamy w bloku, kamienicy, czy domku jednorodzinnym warto utrzymywać dobre relacje z sąsiadami. Doskonałą okazją by się lepiej poznać, zintegrować i razem z sąsiadem mile spędzić czas będzie Dzień Sąsiada, do którego świętowania serdecznie zapraszamy. W najbliższy wtorek, 29 maja… czytaj więcej Zapraszamy do wspólnego świętowania „Dnia Sąsiada”

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Łączna kwota środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł. Pożyczki mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących programów rewitalizacji. Nabór wniosków realizowany… czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji

Dotacje na remonty nieruchomości przyznane
23 maja 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków. Z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 6 obiektów. Na ten cel przeznaczono kwotę 241.300 zł. Dotacje zostały przyznane właścicielom nieruchomości, które położone są na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej… czytaj więcej Dotacje na remonty nieruchomości przyznane