Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2014 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 8 października 2014 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia
24 czerwca 2014

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji. Narodowy Plan Rewitalizacji ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie się… czytaj więcej Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia

GÓRNA – OŚNICKA – SPROSTOWANIE BŁĘDU
25 marca 2014

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 664/XXXIX/2013 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zapoznaj się z Uchwałą…

W dniu 10 października 2013 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Atrakcyjny Nowy Rynek”. Konkurs „Atrakcyjny Nowy Rynek” zorganizowany został przez Prezydenta Miasta Płocka i Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. Jego celem było przedstawienie w formie plastycznej wizji rozwoju Nowego Rynku. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Atrakcyjny Nowy Rynek”

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2012 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna – Ośnicka” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 16 marca 2012 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

1 40 41 42