Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020… czytaj więcej PLAN BIELSKA-OSTATNIA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 września 2020 roku do dnia… czytaj więcej PLAN BIELSKA – OSTATNIA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Linia kolejowa do CPK i Warszawy
28 sierpnia 2020

Na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka, w dniu 27.08.2020r. przedstawione zostało zaawansowanie prac nad rozwojem projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiciele spółki CPK omówili zrealizowane dotychczas analizy dla komponentu kolejowego. Prezentacja dotycząca inwestycji kolejowej kolei dużych prędkości nowej linii numer 5 przedstawiona na sesji Rady Miasta Płocka. Centralny Port Komunikacyjny, zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w… czytaj więcej Linia kolejowa do CPK i Warszawy

Uchwała krajobrazowa przyjęta.
27 sierpnia 2020

Głosami Radnych Rady Miasta Płocka, 27 sierpnia 2020 roku, Płock dołącza do grona nielicznych miast Polski z uchwaloną uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka zwaną w… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa przyjęta.

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1687/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Zapraszamy… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa – rozpatrzenie wniesionych uwag

TARCZA 4.0 (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw), w art. 50 z dniem 24 lipca 2020 roku wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Skutkiem wprowadzonych zmian jest podwyższenie do 598 zł opłaty… czytaj więcej ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY SKARBOWEJ ZA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU!

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7… czytaj więcej PLAN STARE MIASTO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie konsultacyjne I dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto”w Płocku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony… czytaj więcej SPOTKANIE KONSULTACYJNE I DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARE MIASTO”W PŁOCKU

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka – Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej PLAN KWIATKA – KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO