Ścieżka dla Mazowsza
28 sierpnia 2019

Ruszył nabór wniosków w konkursie Ścieżka dla Mazowsza. Prezentujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące konkursu. Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez: przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego), konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie… czytaj więcej Ścieżka dla Mazowsza

Termomodernizacji w PPP ciąg dalszy
26 sierpnia 2019

Termomodernizacja w partnerstwie publiczno-prywatnym staje się płocką specjalnością. Dwa lata temu został zrealizowany pierwszy tego typu projekt dot. 24 budynków, m.in. szkół, przedszkoli. Teraz trwają przygotowania do następnego, który obejmie 34 obiekty użyteczności publicznej. – Celem termomodernizacji jest z jednej strony zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji miejskich budynków, z drugiej osiągnięcie efektów ekologicznych… czytaj więcej Termomodernizacji w PPP ciąg dalszy

W dniach 25-26 września w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki odbędzie się III edycja Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego. To cykliczne wydarzenie, które ma na celu stworzenie platformy spotkań przedstawicieli sektorów zaangażowanych w realizację projektów w formule PPP. Jest platformą wymiany doświadczeń, a także daje możliwość promowania projektów inwestycyjnych miast, oferty podmiotów doradczych i partnerów… czytaj więcej III edycja Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “IMIELNICA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16… czytaj więcej PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 sierpnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Imielnica” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka-Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 02… czytaj więcej PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Płock szuka partnera prywatnego
29 lipca 2019

Nad Zalewem Sobótka samorząd Płocka zamierza utworzyć centrum sportowo-rekreacyjne. Do współpracy przy realizacji projektu zaprasza prywatnych partnerów. Przedsięwzięcie ma na celu  zapewnienie mieszkańcom Płocka i okolicznych miejscowości całorocznego dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej z funkcjami sportowymi. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie przede wszystkim… czytaj więcej Płock szuka partnera prywatnego

Raport o stanie miasta Płocka
28 czerwca 2019

Po raz pierwszy w historii płockiego samorządu został opracowany “Raport o stanie miasta Płocka”. Wprowadzony nowy obowiązek Raportu o stanie miasta jest obligatoryjny dla całości kraju i w każdej gminie będzie miał on miejsce. Nie ma ustanowionych ram, dobrych wzorców, czy sposobu konstruowania takiego dokumentu narzuconego, każdy włodarz musiał sam podejść do tego tematu indywidualnie.… czytaj więcej Raport o stanie miasta Płocka

1 2 3 35