Raport o stanie miasta Płocka
28 czerwca 2019

Po raz pierwszy w historii płockiego samorządu został opracowany “Raport o stanie miasta Płocka”. Wprowadzony nowy obowiązek Raportu o stanie miasta jest obligatoryjny dla całości kraju i w każdej gminie będzie miał on miejsce. Nie ma ustanowionych ram, dobrych wzorców, czy sposobu konstruowania takiego dokumentu narzuconego, każdy włodarz musiał sam podejść do tego tematu indywidualnie.… czytaj więcej Raport o stanie miasta Płocka

KONKURS NA SALĘ KONCERTOWĄ PRZY NOWYM RYNKU
14 czerwca 2019

Gmina-Miasto Płock oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie studialno-realizacyjnym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.   Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne na stronie internetowej https://konkurs-plock.sarp.warszawa.pl/index.php/sample-page/  

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
4 kwietnia 2019

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie: zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w… czytaj więcej Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

Top Inwestycje Komunalne 2019
20 marca 2019

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego zostało nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. W pierwszym etapie konkursu organizatorzy wybrali 25 najlepszych inwestycji samorządowych w Polsce. Wśród wybranych propozycji jest Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego.  W drugim etapie konkursu głos należeć będzie do członków Kapituły, którzy spośród  nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą… czytaj więcej Top Inwestycje Komunalne 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeprowadziło badanie pt. Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D. Płock zajął 3 miejsce w rankingu potencjału miast średnich dla inwestycji. Zgodnie z raportem z badania: Płock – systemowe i różnorodne rozwiązania, innowacyjne w skali międzynarodowej i krajowej. Animowanie kompleksowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i identyfikacji talentów (przestrzeń… czytaj więcej Płock liderem innowacji wśród średnich miast w Polsce

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018
22 lutego 2019

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Nagrodę mogą otrzymać przedsiębiorcy działający w naszym mieście, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności, kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Nagroda ma charakter honorowy, służy prezentacji oraz upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców zachowania przedsiębiorców.… czytaj więcej Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 05 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Swojska-Nowickiego” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 04 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN SWOJSKA-NOWICKIEGO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2019 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2019 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

China Huai’an International Food Expo 2019
18 lutego 2019

Urząd Miasta Płocka zaprasza przedsiębiorców z branży spożywczej do udziału w drugiej edycji China Huai’an International Food Expo! Targi są niepowtarzalną okazją do: Znalezienia potencjalnych klientów Nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych z partnerami z Chin Promocji własnej marki na rynku chińskim 2 edycja targów będzie skupiać się na temacie “Jakość jedzenia, jakość życia”. 30 tysięcy metrów… czytaj więcej China Huai’an International Food Expo 2019

1 2 3 34