Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7… czytaj więcej PLAN STARE MIASTO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie konsultacyjne I dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto”w Płocku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony… czytaj więcej SPOTKANIE KONSULTACYJNE I DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARE MIASTO”W PŁOCKU

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka – Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej PLAN KWIATKA – KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka – Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia… czytaj więcej PLAN KWIATKA – KRÓLEWIECKA – OBWIESZCZENIE O III WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca… czytaj więcej PLAN LOTNISKO- OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projekt strategii elektromobilności
15 maja 2020

Zapraszamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku”. Odpowiadając na potrzeby Płocczan wynikające m.in. ze wzrostu świadomości środowiskowych aspektów mobilności, zidentyfikowanych w trakcie tworzenia dokumentu potrzeb i zachowań związanych z przemieszczeniem się po naszym mieście, a także rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i dynamicznie zwiększającej się dostępności infrastruktury ładowania… czytaj więcej Projekt strategii elektromobilności

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie z oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa łódzkiego zapraszają  na bezpłatny WEBINAR  dotyczący działań realizowanych przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym: zwolnienie z opłacania składek, ulgi w opłacaniu składek, świadczenie postojowe. Webinar odbędzie się 19 maja (wtorek) br. w godz. 11:00 – 12:30. Program wydarzenia: 11:00 – Rozpoczęcie –… czytaj więcej WEBINAR: Rozwiązania wynikające z Tarczy Antykryzysowej – eksperci ZUS

Włącz się w walkę z koronawirusem
11 maja 2020

Trwa nabór do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który służyć ma walce z pandemią COVID-19. Szybka Ścieżka: Koronawirusy To konkurs w znanej formule Szybkiej Ścieżki, który wspiera wszelkie projekty mogące pomóc w walce z obecną pandemią oraz zapobiegać rozwojowi podobnych zagrożeń w przyszłości. NCBiR przeznaczył 200 mln zł na projekty zakładające badania przemysłowe lub… czytaj więcej Włącz się w walkę z koronawirusem

Łączność mobilna jest codzienną koniecznością. Wdrożenie technologii mobilnej piątej generacji, czyli tzw. technologii 5G ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju biznesu w Polsce i na świecie.   Polscy przedsiębiorcy mają tego pełną świadomość. Z badania przeprowadzonego przez firmę Ericsson we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą wśród polskich MŚP, wynika, iż 71,5% przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność… czytaj więcej Zaproszenie na webinar: Technologia 5G i jej praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwie

1 2 3 40