Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Łączna kwota środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł. Pożyczki mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących programów rewitalizacji. Nabór wniosków realizowany… czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji

Dotacje na remonty nieruchomości przyznane
23 maja 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków. Z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 6 obiektów. Na ten cel przeznaczono kwotę 241.300 zł. Dotacje zostały przyznane właścicielom nieruchomości, które położone są na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej… czytaj więcej Dotacje na remonty nieruchomości przyznane

– Brak możliwości modyfikacji zapisów ogłoszenia zmusza podmiot publiczny do przygotowania przedmiotu zamówienia w bardzo ogólny sposób, aby w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego nie wyeliminować możliwości zmiany opcji realizacji przedsięwzięcia – podkreśla Jacek Terebus, wiceprezydent Płocka, opisując procedurę PPP. Płock jest jednym z miast, które przekonało się do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi tak termomodernizację budynków użyteczności publicznej,… czytaj więcej PPP w termomodernizacjach, wymianie oświetlenia, budowie obiektów sportowych. Oni sobie poradzili

Trwają konsultacje aktualizacji PGN
7 maja 2018

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”   Obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Płocka podał informację o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Przedmiotem obecnej aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłoszone przedsięwzięcia. W opracowanym projekcie uchwały uwzględnione zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć,… czytaj więcej Trwają konsultacje aktualizacji PGN

Business Centre Club  we współpracy z Ministerstwem Finansów już po raz szesnasty organizuję konkurs pn. “Urząd Skarbowy Przyjazny przedsiębiorcy”. Konkurs ma na celu wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych, promocję Krajowej Administracji Skarbowej oraz tworzenie przyjaznej atmosfery miedzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy przedsiębiorców do oceny Urzędu Skarbowego w Płocku pod względem: jakości… czytaj więcej XVI Edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny przedsiębiorcy”

Stacja RodziNovo zaprasza
13 kwietnia 2018

Zapraszamy całe rodziny do udziału w spotkaniach pod nazwą „Stacja RodziNovo”. W każdy weekend kwietnia, maja oraz pierwszy weekend czerwca Stowarzyszenie Człowiek Kultura dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta zaprasza na darmowe warsztaty i spektakle teatralne, gry i zabawy zespołowe oraz seanse filmowe. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w NovymKinie Przedwiośnie. Start o godz. 13.00.… czytaj więcej Stacja RodziNovo zaprasza

Zapraszamy do zapoznania się z pracami złożonymi w zorganizowanym konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”. Prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu można oglądać do 11 maja br. w Urzędzie Miasta Płocka przed Aulą na I piętrze. Na wystawę składa się 13 koncepcji nadesłanych przez architektów z całej Polski. Przedstawiają one… czytaj więcej Koncepcja na zagospodarowanie Placu Narutowicza – wystawa pokonkursowa

Spotkanie o Strategii w Galerii Wisła
9 kwietnia 2018

Zapraszamy Mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w Galerii Wisła, w dniu 11.04.2018 roku (środa) o godz. 17.00.   Z projektem dokumentu Strategii można zapoznać się na tej stronie internetowej. Uwagi do projektu dokumentu można składać poprzez formularz internetowy:… czytaj więcej Spotkanie o Strategii w Galerii Wisła

Konsultujemy projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta
9 kwietnia 2018

  Z projektem dokumentu Strategii można zapoznać się na tej stronie internetowej. Uwagi do projektu dokumentu można składać poprzez formularz internetowy: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/plock-uwagi-do-strategii lub pobierając formularz i wypełniając go. Wypełniony formularz należy wysłać na adres email: strategia@plock.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Strategii i Planowania, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

1 2 3 30