Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
4 kwietnia 2019

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie: zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w… czytaj więcej Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

Top Inwestycje Komunalne 2019
20 marca 2019

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego zostało nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. W pierwszym etapie konkursu organizatorzy wybrali 25 najlepszych inwestycji samorządowych w Polsce. Wśród wybranych propozycji jest Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego.  W drugim etapie konkursu głos należeć będzie do członków Kapituły, którzy spośród  nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Jednocześnie w głosowaniu internetowym swój typ wybiorą… czytaj więcej Top Inwestycje Komunalne 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeprowadziło badanie pt. Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D. Płock zajął 3 miejsce w rankingu potencjału miast średnich dla inwestycji. Zgodnie z raportem z badania: Płock – systemowe i różnorodne rozwiązania, innowacyjne w skali międzynarodowej i krajowej. Animowanie kompleksowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i identyfikacji talentów (przestrzeń… czytaj więcej Płock liderem innowacji wśród średnich miast w Polsce

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018
22 lutego 2019

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Nagrodę mogą otrzymać przedsiębiorcy działający w naszym mieście, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności, kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Nagroda ma charakter honorowy, służy prezentacji oraz upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców zachowania przedsiębiorców.… czytaj więcej Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 05 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Swojska-Nowickiego” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 04 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN SWOJSKA-NOWICKIEGO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2019 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2019 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

China Huai’an International Food Expo 2019
18 lutego 2019

Urząd Miasta Płocka zaprasza przedsiębiorców z branży spożywczej do udziału w drugiej edycji China Huai’an International Food Expo! Targi są niepowtarzalną okazją do: Znalezienia potencjalnych klientów Nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych z partnerami z Chin Promocji własnej marki na rynku chińskim 2 edycja targów będzie skupiać się na temacie “Jakość jedzenia, jakość życia”. 30 tysięcy metrów… czytaj więcej China Huai’an International Food Expo 2019

Urząd Statystyczny – badania 2019
11 lutego 2019

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku. Urząd Statystyczny co roku przeprowadza badania służące statystyce publicznej. Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego… czytaj więcej Urząd Statystyczny – badania 2019

Szanowni Państwo, niespełna trzy lata temu podjęliśmy działania zmierzające do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się stworzyć dokument, który jest pozytywnie oceniany przez ekspertów zewnętrznych oraz z którego czerpią wzorce inne gminy. Cieszy mnie, że we wdrażanie programu coraz bardziej angażują się podmioty prywatne, o czym świadczy wzrastająca liczba przedsięwzięć czy… czytaj więcej Przystąpienie do sporządzenia zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji

1 2 3 34