W dniu 20 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 3185/2017 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja w wysokości 23.000 zł została przyznana Fundacji REVITA na realizację zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA. W ramach dofinansowywanego z budżetu… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dotacje na zabytki przyznane w 2017 roku
7 kwietnia 2017

W dniu 28 marca 2017 roku Rada Miasta Płocka po raz dwunasty przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka. W tym roku ze środków budżetu miasta Płocka dofinansowane zostaną remonty dziewięciu obiektów zabytkowych. Wykaz przyznanych dotacji, zgodnie z Uchwałą Nr 525/XXX/2017:   Lp. Adres zabytku Nazwa… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane w 2017 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie Obwieszczenia z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Mazura” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o zmianie terminu Dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami – dyskusja ta… czytaj więcej UWAGA – ZMIANA OBWIESZCZENIA W SPRAWIE PLANU SWOJSKA-MAZURA

Prezydent Miasta Płocka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania kolejnego osiedla – Osiedla Skarpa. W dniu 25 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego ul. Jasna 8, zostanie przedstawiona wstępna koncepcja zagospodarowania osiedla, odbędzie się także dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA SKARPA

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, które planują aplikować o dotację na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na mocy zapisów wprowadzonych ustawą o rewitalizacji, Zarządzeniem Nr 3041/2017, Prezydent Miasta Płocka ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. Podczas szkolenia Pan Andrzej Czapski z Centrum ds. Organizacji… czytaj więcej Rewitalizacja – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Promuj się bezpłatnie na targach w Gruzji
16 marca 2017

Ambasada RP w Tbilisi organizuje stoiska informacyjne podczas największych tegorocznych imprez targowych w rejonie Kaukazu i zaprasza polskie firmy do współpracy. Pierwsze z targów – Cacasus Build, odbywają się w dniach 16-19 maja. Są to targi budowlane i wyposażenia wnętrz, których wystawcy to przede wszystkim firmy z szeroko pojętego sektora produktów i usług budowlanych, w… czytaj więcej Promuj się bezpłatnie na targach w Gruzji

W dniu 27 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rewitalizacji. W ramach niniejszego konkursu chcemy przyznać dotacje na realizację projektów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, które przyczynią się do kompleksowej odnowy zdegradowanych obszarów w naszym mieście. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych włączeniem się w reaktywację obszaru rewitalizacji… czytaj więcej Rewitalizacja – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 marca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Mazura” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 22 marca 2017 roku do dnia 14 kwietnia… czytaj więcej SWOJSKA – MAZURA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W terminie do dnia 27 marca 2017 roku czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych, które chcą uzyskać dotację na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz… czytaj więcej Konkurs na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Informujemy, iż w dniu 1 marca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W ramach konkursu można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Wnioski można składać w następujących kategoriach… czytaj więcej Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – rusza nabór wniosków

1 2 3 19