W terminie do dnia 27 marca 2017 roku czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych, które chcą uzyskać dotację na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz… czytaj więcej Konkurs na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Informujemy, iż w dniu 1 marca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W ramach konkursu można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Wnioski można składać w następujących kategoriach… czytaj więcej Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – rusza nabór wniosków

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Płocki Program Rewitalizacji w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wpis do Wykazu programów rewitalizacji… czytaj więcej Płocki Program Rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji

Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 15 marca 2017… czytaj więcej Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

  Obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadomił o podjęciu Uchwały  Nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Poinformował, iż wnioski do sporządzanego dokumentu można składać w terminie do 31 lipca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują… czytaj więcej PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – OBWIESZCZENIE

Smart City w SPP – płać komórką
2 lutego 2017

Obecnie istnieje możliwość dokonywania opłaty za postój pojazdu samochodowego w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) poprzez wykup abonamentu przez uprawnionych, zakup biletu w parkomacie, jak również za pomocą płatności mobilnych. Ostatnia forma płatności jest prowadzona w ramach SPP w Płocku przez trzech operatorów: moBILET, SkyCash, ePark. Niewątpliwą zaletą płatności mobilnych jest stały dostęp do parkomatu… czytaj więcej Smart City w SPP – płać komórką

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów „Płockiego Parku – Przemysłowo – Technologicznego” położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na… czytaj więcej PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 stycznia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 22 lutego… czytaj więcej GÓRNA-OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Płock w spisach powszechnych
13 stycznia 2017

Spisy powszechne dostarczają najbardziej szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Przeprowadzane są w Polsce średnio co 10 lat. Są badaniamiobowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach.Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i… czytaj więcej Płock w spisach powszechnych

1 2 3 19