Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2018 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 12 października 2018 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Forum jest unikalną okazją dla samorządów do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z: rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy, warsztaty, które przybliżą kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule. Płock już po raz trzeci jest organizatorem spotkania poświęconego modelowi… czytaj więcej Już 3 października w Orlen Arenie w Płocku rozpocznie się dwudniowe Międzynarodowe Forum PPP

Trwają konsultacje Planu adaptacji do zmian klimatu
11 września 2018

Spotkanie publiczne przedstawiające dokument Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 (MPA) i jego prognozę oddziaływania na środowisko odbyło się w poniedziałek 10 września w auli Urzędu Miasta Płocka. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł przyjść na spotkanie i zapoznać się z projektem dokumentu MPA oraz porozmawiać w zakresie rozwiązań dedykowanych dla naszego miasta. Plan… czytaj więcej Trwają konsultacje Planu adaptacji do zmian klimatu

Konsultacje planu adaptacji do zmian klimatu dla Płocka
6 września 2018

Zapraszamy do konsultacji MPAPlan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań… czytaj więcej Konsultacje planu adaptacji do zmian klimatu dla Płocka

W dniu 31 sierpnia 2018 roku podczas Potańcówki na Starym Rynku został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2018”. Konkurs zorganizowany przez Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego, miał na celu promocję dobrych wzorców estetycznych, które wpływają na poprawę wizerunku przestrzeni publicznych oraz nagrodzenie najciekawszej aranżacji ogródków gastronomicznych. Wyboru najpiękniejszej kawiarenki letniej dokonał powołany przez… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2018”

Płocczanie na rowerach miejskich!
6 sierpnia 2018

Wypożyczalnie płockiego roweru publicznego otworzył w piątek 3 sierpnia o godzinie 12:00 Prezydent Andrzej Nowakowski wraz z Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta. Do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 25 stacji rowerowych i 250 rowerów. System publicznego roweru miejskiego został zaprojektowany jako rozwiązanie wspomagające mobilność mieszkańców miasta. Właśnie dlatego zostały wprowadzone atrakcyjne stawki na wypożyczenie rowerów, gdzie wypożyczenie… czytaj więcej Płocczanie na rowerach miejskich!

Zapraszamy właścicieli ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Płocka do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2018”. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej przesłanie drogą elektroniczną na adres estetyka@plock.eu lub jej złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Płocka. Na zgłoszenia czekamy od 1 do 14 sierpnia 2018 roku. Wyboru… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2018”

Prawo do przedsiębiorczości
25 lipca 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie przedsiębiorców w ramach akcji edukacyjnej mającej na celu rozpowszechnienie wśród małych i średnich firm nowych rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych,… czytaj więcej Prawo do przedsiębiorczości

Łapmy deszcz
20 lipca 2018

  Płock uczestniczy w projekcie ukierunkowanym na “adaptację do zmian klimatu”. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentem programowym dla Płocka. Jednym z elementów istotnych w ramach projektu są sprawy związane z retencjonowaniem i zagospodarowaniem lokalnie wody deszczowej. Poniżej przedstawiamy informację w tym zakresie przygotowaną w ramach projektu przez zespół ekspertów konsorcjum. Bez wody nie… czytaj więcej Łapmy deszcz

1 2 3 32