W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I oraz uczestnictwie Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się… czytaj więcej Spotkanie konsultacyjne mpzp “Stare Miasto” cz. I

Wyłożenie mpzp “Stare Miasto” cz. I
1 grudnia 2021

Od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku prowadzone będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka.… czytaj więcej Wyłożenie mpzp “Stare Miasto” cz. I

Prezydent Miasta Płocka informuje o naborze dodatkowym na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji w zakresie: jednego mieszkańca osiedla Stare Miasto, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Kolegialna, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Skarpa, wchodzącego… czytaj więcej Nabór dodatkowy na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji

Startup Academy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów dla innowatorów i przedsiębiorców w Płocku i okolicach. Celem spotkań jest zbadanie potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz zdiagnozowanie barier, z jakimi się mierzą, skalując swoje przedsięwzięcia. Spotkania prowadzone przez doświadczonych  ekspertów to także niepowtarzalna okazja, żeby zapoznać się z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami… czytaj więcej Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców i innowatorów z Płocka i okolic.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI II KADENCJI Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji. Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Rozdział 2 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. Kandydat… czytaj więcej OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI II KADENCJI

Do 30 czerwca wydłużony został termin składania zgłoszeń w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta miasta Płocka w kategorii “Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Pozwoli to na przyjęcie większej ilości propozycji przedsiębiorstw zasługujących, zdaniem płockich organizacji i instytucji na uhonorowanie nagrodą. Kandydatów do nagrody „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać: członkowie Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; organizacje pozarządowe (prowadzące… czytaj więcej Konkurs Nagroda Gospodarcza – zgłoszenia do 30 czerwca

To już 13 edycja badania Gmina na 5! przeprowadzanego corocznie przez Studenckie  Koło  Naukowe Akceleracji, działające  przy  Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Zakres badania obejmował łącznie 674 gminy. Głównym celem badania była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną,… czytaj więcej Płock na czele rankingu SGH „Gmina na 5!” Dobre praktyki w obsłudze inwestorów 2020/2021

Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.
10 maja 2021

Przedsiębiorcy prowadzący swą działalność terenie Płocka, wnoszący znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną po raz kolejny uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku, jednakże ze względu na wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i włodarzom… czytaj więcej Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki… czytaj więcej Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach obchodów 30-lecia działalności realizuje cykl webinariów prezentujących ofertę finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najbliższe wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia o godz. 10:00 na platformie do wideokonferencji ZOOM. Webinarium poświęcone będzie instrumentom wsparcia finansowego oferowanym przez Agencje Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej. W programie m.in.: Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu… czytaj więcej Instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej

1 2 3 42