MODEL 3D ZABUDOWY

Płock 3D

Na niniejszej stronie internetowej publikowane są dane umożliwiające wizualizację zabudowy miasta Płocka. Prezentowane dane pochodzą z 2009 roku. Aby móc obejrzeć budynki i budowle w trzech wymiarach potrzebna jest przeglądarka:

GoogleEarth

dostępna na stronie: http://earth.google.com/intl/pl/

lub

ArcGisExplorer

dostępna na stronie: http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/download.html

w celu zwiększenia wydajności aplikacji zabudowa miasta została podzielona według 16 obrębów geodezyjnych. Dodatkowo w osobnym pliku znajdują się modele mostów.

Obręb 01 - PODOLSZYCE-BOROWICZKI

Obręb 02 - TRZEPOWO

Obręb 03 - MASZEWO

Obręb 04 - ŁUKASIEWICZA

Obręb 05 - KOSTROGAJ-PRZEMYSŁOWY

Obręb 06 - KOSTROGAJ-ROLNICZY

Obręb 07 - DZIAŁKI

Obręb 08 - ŚRÓDMIEŚCIE

Obręb 09 - WYSZOGRODZKA

Obręb 10 - PODOLSZYCE

Obręb 11 - WISŁA

Obręb 12 - RADZIWIE

Obręb 13 - KOMBINAT

Obręb 14 - GÓRY

Obręb 15 - TOKARY

Obręb 16 - CIECHOMICE

MOSTY

 

Model 3D miasta Płocka zgodny ze standardami CITYGML, który obejmie fragment centrum na poziomie LOD2 oraz szczegółowy model (LOD3) dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.

Model jest elementem prowadzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej projektu naukowego pn. „Studium zastosowań informacji przestrzennej w tworzeniu i implementacji koncepcji inteligentnego miasta (smart city) na przykładzie Płocka”.

Płock Starówka 3D