Wyróżnienia i rankingi

Rok 2019

Płock zdobył miano Lidera projektów infrastrukturalnych w konkursie Lider Zmian w kategorii Samorząd. Uzyskał także dwa wyróżnienia jako Lider projektów społecznych i Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca (miasta do 25 tys. mieszkańców). Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Jego celem jest docenienie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizujących ciekawe i wartościowe inicjatywy, które zmieniają życie mieszkańców Mazowsza. Konkurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie: https://liderzmian.eu/

Projekt „Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego” wygrał głosowanie w konkursie czytelników PortaluSamorządowego.pl na najlepszą inwestycję samorządową w Polsce. Swoje głosy oddało na niego 5 549 czytelników serwisu. Głosowanie odbyło się w ramach VIII edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019. Płocki projekt znalazł się także wśród laureatów plebiscytu, których uhonorowano podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (13-15 maja 2019 roku). Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Więcej informacji na stronie: https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/top-inwestycje-komunalne-2019-wybrane,125656.html

Miasto Płock otrzymało nagrodę "Kryształy Przetargów Publicznych 2019" dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków”. W taki sposób projekt „Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego” został doceniony także przez miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Kapituła Nagrody wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym. Liczy się poprawność procesu realizacji zamówienia od chwili jego ogłoszenia oraz jakość wykonania, która jest dowodem na poszanowanie publicznych pieniędzy. Więcej informacji na stronie: https://nagroda.przetargipubliczne.pl/edycja/2019/

W rankingu „Samorządów przyjaznych klubom piłkarskim” Płock zajął VI miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Ideą rankingu jest porównanie samorządów pod kątem wspierania przez nie klubów piłkarskich. Ranking opracowany został przez Sport Analytics oraz StatystykaSportowa na zlecenie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Podstawą rankingu był zestaw wskaźników oparty o udział środków przekazanych klubom piłkarskim w wydatkach gminy ogółem oraz m.in. wyniki sportowe dofinansowanych klubów. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/samorzady-stawiaja-na-sport-i-edukacje/

Z VII na IV miejsce awansował Płock w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w kategorii miast na prawach powiatu. Zestawienie zostało przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Pod uwagę wzięto w nim całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2016–2018). Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Miasto Płock w 2019 r. zostało wyróżnione przez „Wspólnotę” także w innych zestawieniach, uwzględniających miasta na prawach powiatu. W rankingu wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe w latach 2014-2018 Płock zajął III miejsce. Zestawienie obejmuje wartość dotacji w latach 2014-2018, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

W kolejnym cyklicznym zestawieniu „Wspólnoty” zatytułowanym „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2018” Płock wśród miast na prawach powiatu uplasował się na III miejscu. Wskaźnik użyty w rankingu obliczono dzieląc skorygowane dochody, z pominięciem dotacji celowych, przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Płock ponownie otrzymał tytuł „Honorowego eksperta w profilaktyce grypy”, przyznawany w ramach akcji Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Celem akcji jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. Więcej informacji na stronie: http://opzg.pl/aktualnosci/samorzady-nagrodzone-za-walke-z-grypa/127

Rok 2018

W Rankingu Samorządów przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Płock zajął wysokie VII miejsce wśród miast na prawach powiatu. Organizowany już od 14 lat ranking sprawdza efektywność działań na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji rankingu wzięto pod uwagę około 50 wskaźników. Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji. Więcej informacji na stronie: https://rankingsamorzadow.pl/

Płock zajął I miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii miast na prawach powiatu. Klasyfikacja ogólna uwzględnia poziom osiągniętych wskaźników w rankingach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Zestawienie zostało przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Miasto Płock zostało także wyróżnione przez „Wspólnotę w dwóch innych zestawieniach, uwzględniających miasta na prawach powiatu. W rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017 Płock zajął VII miejsce. Natomiast na IX uplasował się w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014-2017. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Pod względem ekodziałań Płock zajął wysokie VI miejsce w klasyfikacji miast. Ranking przygotowała "Gazeta Wyborcza", uwzględniając m.in. długość ścieżek rowerowych, procent, jaki w mieście zajmują lasy i parki, liczbę rowerów miejskich i ich stacji oraz funkcjonowanie programu wspierania wymiany pieców węglowych. Więcej informacji na stronie: http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24004219,ranking-wyborczej-czy-plock-to-ekomiasto.html

 

Rok 2017

Płock wyróżniono tytułem „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W plebiscycie przeprowadzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. W subregionie płockim w obu kategoriach: „Najaktywniejsi” i „Najskuteczniejsi”, tytuł „Lidera Zmian” przypadł Miastu Płock. Więcej informacji na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/mazowsze-wskazuje-liderow.html

Miasto Płock zostało docenione na tegorocznym Kongresie Transportu Publicznego. W ramach oceny podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej portal Transport-Publiczny.pl przyznał Urzędowi Miasta Płocka nagrodę za innowacyjne podejście do organizacji miejskiej strefy płatnego parkowania. W imieniu Urzędu nagrodę odebrał zastępca prezydenta miasta ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus. Odbierając nagrodę powiedział, że to właśnie model podejścia innowacyjnego i dopasowanego do miasta został przyjęty w Płocku jako punkt działania, a główne cele, które zostały wyznaczone tj. uporządkowanie przestrzeni publicznych w części staromiejskiej i wzbudzenie rotacji na miejscach postojowych zostały osiągnięte.

Płock znalazł się w gronie zwycięzców konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017, w którym rywalizowały oddane w ostatniej dekadzie do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto doceniono za projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej (realizowany przez gminę-miasto Płock oraz konsorcjum Siemens i Siemens Finance). Nagrody wręczono podczas odbywającego się w Katowicach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu wyłoniła rada konsultacyjna pod przewodnictwem ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.eecpoland.eu/pl/

Rok 2016

Miasto Płock to „Gmina na 5!” według rankingu przygotowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ocenie poddano zachowania przedsiębiorcze w zakresie obsługi potencjalnych inwestorów 656 gmin najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie w Polsce. Badanie składało się z dwóch części – audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami. Spośród wyłonionych w badaniu 18 najlepszych jednostek, Płock, jako jedyna gmina z woj. mazowieckiego, uplasował się na 7 miejscu. Więcej informacji na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Strony/default.aspx

Rok 2015

Miasto Płock zostało wybrane przez radę ekspertów Europe Business Assembly EBA (Europejskie Zgromadzenie Biznesowe) jako obszar atrakcyjny inwestycyjnie i otrzymało prestiżową nagrodę – certyfikat i flagę Prime Business Destinations (Najlepsze Kierunki Biznesowe). EBA to międzynarodowy program inwestycyjny, założony w 2000 roku w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii. Jego założenia programowe są efektem dyrektyw programów Unii Europejskiej "Dobrego sąsiedztwa" oraz "Partnerstwa Wschodniego". Przyznawane przez EBA Wyróżnienia stanowią podstawę do tworzenia światowego rejestru wiodących miast, regionów i organizacji atrakcyjnych dla inwestycji. Więcej informacji na stronie: http://www.ebaoxford.org.uk/

Miasto Płock otrzymało tytuł „Eksperta w profilaktyce grypy” przyznany w ramach akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. W ten sposób eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uhonorowali działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. Więcej informacji na stronie: http://www.mp.pl/opzg/

W XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014” miasto Płock otrzymało nagrodę główną oraz nagrodę Kapituły Konkursu za modernizację Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego. Płocka inwestycja została doceniona przez jury w kategorii „obiekty edukacyjne”. W głosowaniu internetowym „Plebiscyt MR2014” remont Małachowianki zajął drugie miejsce w swojej kategorii. Więcej informacji na stronie: http://www.modernizacjaroku.org.pl/

Współfinansowana z budżetu miasta Płocka restauracja Wieży Ciśnień zwyciężyła w głosowaniu internautów na najpopularniejsze modernizacje w Polsce. Internetowe głosowanie „Plebiscyt MR2014” towarzyszyło XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Zrealizowana przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. inwestycja znalazła się także wśród finalistów konkursu w kategorii „obiekty zabytkowe”. Więcej informacji na stronie: http://www.modernizacjaroku.org.pl/

Rok 2014

W organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną" Ogólnopolskim Rankingu „Perły Samorządu" Płock zdobył drugie miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a prezydent Andrzej Nowakowski zajął czwarte miejsce wśród włodarzy miast. Ideą konkursu jest wybór najlepszych prezydentów oraz miast wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz promocji, sportu i rekreacji. Więcej informacji na stronie:http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=63507

Płock otrzymał tytuł „Przyjaznej Gminy 2013” w kategorii „Gmina miejska o charakterze przemysłowo-usługowym”. Organizatorem Ogólnopolskiego Programu jest Media Press – wydawca dodatku „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, a patronem honorowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Projekt ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Więcej informacji na stronie: http://forumbiznesu.pl/przyjazna_gmina-s215.html

Rok 2013

Miasto Płock otrzymało specjalne wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za podejmowane działania na rzecz seniorów. Konkurs od kilku lat organizuje Senat Rzeczypospolitej. Jego celem jest wybór najlepszych inicjatyw samorządowych wspierających życie seniorów. Więcej informacji na stronie: www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/samorzad-przyjazny-seniorom-2013--przyjazna--przestrzen-publicz/

Park u zbiegu ulic Tysiąclecia i Łukasiewicza w Płocku znalazł się wśród wyróżnionych w konkursie na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza”. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego adresatem były jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, na terenie których w ciągu ostatnich 4 lat powstały czy też zostały zrewitalizowane parki lub skwery. Więcej informacji na stronie:www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4237,final-ii-edycji-konkursu-najpiekniejsze-parki-mazowsza.html

Płock zajął czwarte miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita" Rankingu Samorządów 2013. Kapituła Rankingu sprawdziła i oceniła miasta i gminy pod względem dbałości o rozwój i standard życia mieszkańców z uwzględnieniem bezpieczeństwa finansów. Więcej informacji na stronie: http://sklep.rp.pl/sklep/rankingi_rzeczpospolitej.php

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski znalazł się wśród nominowanych przez ekspertów magazynu „Brief" do tytułu „Manager marketingu miejsc". Nominację przyznano „za pokazywanie, że warto współpracować i wspierać wydarzenia kulturalne. Szczególnie za działania związane z festiwalem Audioriver, który przynosi miastu zyski i rozgłos szerszy niż niejedna kampania reklamowa". Więcej informacji na stronie:http://www.brief.pl/artykul,1073,ludzie_roku_briefu_2013_nominacje.html

Urząd Miasta Płocka został wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2012”. Komisja konkursowa doceniła „oświetlenie świąteczne Rynku i ulic Starego Miasta uwzględniające niekonwencjonalne podejście do realizacji tego przedsięwzięcia polegające na zaangażowaniu młodzieży szkolnej do wykonania elementów dekoracji”. Organizatorem konkursu była Agencja Soma, a współorganizatorami: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz dwutygodnik „Gazeta Samorządu i Administracji”. Więcej informacji na stronie: www.pzpo.pl

Rok 2012

Głosami samorządów gminnych województwa mazowieckiego Płock otrzymał tytuł „Samorządowego Menedżera Regionu 2011”. Respondenci brali pod uwagę takie kryteria, jak: tempo rozwoju; pozyskiwanie pieniędzy unijnych; wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy oraz konsolidację społeczności lokalnej. Ranking został przygotowany przez "Puls Biznesu" i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Więcej informacji na stronie: filary.pb.pl

Płock zajął 3. miejsce wśród miast na prawach powiatu pod względem łącznego dofinansowania zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zestawienie „Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza” przygotowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji na stronie: www.mazovia.pl

Rok 2011

Urząd Miasta Płocka otrzymał II nagrodę w „Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto” za „Iluminację budynków Sądów” oraz znajdujących się w pobliżu drzew. Nagrodę przyznano w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Celem konkursu jest propagowanie i nagradzanie najlepszych pod względem technicznym i ekonomicznym zrealizowanych instalacji oświetleniowych. Jego organizatorami są: Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, redakcja „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Konkursowi patronuje Ministerstwo Infrastruktury. Więcej informacji na stronie:www.pzpo.pl

Płock został laureatem XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010”. W kategorii „tereny zielone” nagrodę główną za „Rewitalizację Parku na Wzgórzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński” przyznano inwestorowi – Gminie-Miastu Płock, wykonawcy – ZUM „Muniserwis” ZB oraz autorowi projektu – Format Pracownia Architektury. Ideą Konkursu jest „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego” . Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji na stronie:www.modernizacjaroku.pl

Rok 2010

Miasto Płock otrzymało Certyfikat Gminy Atrakcyjnej Turystycznie w kategorii powyżej 30 tys. mieszkańców. Dokument „potwierdza nieprzeciętne walory turystyczne panujące na terenie gminy oraz bardzo wysoki poziom usług sektora turystycznego”. Organizatorami konkursu są Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu Handlu i Usług, a patronem honorowym Ministerstwo Infrastruktury. Więcej informacji na stronie: www.samorzady.org.pl

Płock został laureatem V edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii gmina miejska. Zdaniem organizatorów, „tytuł nadawany przez ludzi biznesu” stanowi „zachętę do powstawania nowych firm” oraz „potwierdza jakość i profesjonalizm urzędu w zarządzaniu”. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury. Jego organizatorami są Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu, Handlu i Usług. Więcej informacji na stronie:www.samorzady.org.pl

Miasto Płock zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Organizator konkursu, Polski Klub Infrastruktury Sportowej, w ten sposób wyróżnił „jednostki samorządowe, które umiejętnie łączą budowę infrastruktury sportowej z promocją sportu i rekreacji, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców”. Więcej informacji na stronie: www.pkis.pl

Urząd Miasta Płocka otrzymał I nagrodę w „Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto” za iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nagrodę przyznano w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Organizatorami konkursu są: Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, redakcja „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Urząd Miasta Płocka otrzymał wyróżnienie specjalne w IV edycji Konkursu Złote Formaty. W kategorii „Event” wyróżniono projekt „I love Płock”. Złote Formaty to prestiżowy konkurs związany z dziedziną promocji miejsc w Polsce. Jest jednym z dwóch kluczowych elementów Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Organizatorem konkursu jest Ströer Media Sp. z o.o.

Rok 2009

Płock został wyróżniony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii gmin miejskich. Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności i atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gmin w Polsce.

Płock zajął II miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii Gmina Miejska. Celem Konkursu było wyłonienie samorządów, które poprzez ponadprzeciętny, godny naśladowania poziom stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na swoim terenie, posiadają zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego regionu oraz przestrzegają zasad etyki w kontaktach z inwestorami.

W kategorii wydawnictwo promocyjne specjalne wyróżnienie magazynu „Elle” dla projektu „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”. Magazyn ‶Elle”, patron medialny konkursu Złote Formaty, przygotował nagrodę w postaci 12 artykułów z cyklu Zoom na miasto.

Urząd Miasta Płocka zdobył główną nagrodę w Konkursie Dobre Praktyki PPP w kategorii „Małe PPP” za koncepcję projektu „Parking wielopoziomowy”. W werdykcie jury podkreślano pragmatyzm, dobre przygotowanie oraz możliwość naśladowania projektu przez inne podmioty publiczne.

Certyfikaty, wyróżnienia i rating Miasta Płocka 2002-2019

Certyfikaty, wyróżnienia i rating Miasta Płocka od 1999 r.