Wyróżnienia i rankingi

Rok 2018

W Rankingu Samorządów przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Płock zajął wysokie VII miejsce wśród miast na prawach powiatu. Organizowany już od 14 lat ranking sprawdza efektywność działań na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji rankingu wzięto pod uwagę około 50 wskaźników. Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji. Więcej informacji na stronie: https://rankingsamorzadow.pl/

Płock zajął I miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii miast na prawach powiatu. Klasyfikacja ogólna uwzględnia poziom osiągniętych wskaźników w rankingach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Zestawienie zostało przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Miasto Płock zostało także wyróżnione przez „Wspólnotę w dwóch innych zestawieniach, uwzględniających miasta na prawach powiatu. W rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017 Płock zajął VII miejsce. Natomiast na IX uplasował się w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014-2017. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Pod względem ekodziałań Płock zajął wysokie VI miejsce w klasyfikacji miast. Ranking przygotowała "Gazeta Wyborcza", uwzględniając m.in. długość ścieżek rowerowych, procent, jaki w mieście zajmują lasy i parki, liczbę rowerów miejskich i ich stacji oraz funkcjonowanie programu wspierania wymiany pieców węglowych. Więcej informacji na stronie: http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24004219,ranking-wyborczej-czy-plock-to-ekomiasto.html

 

Rok 2017

Płock wyróżniono tytułem „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W plebiscycie przeprowadzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. W subregionie płockim w obu kategoriach: „Najaktywniejsi” i „Najskuteczniejsi”, tytuł „Lidera Zmian” przypadł Miastu Płock. Więcej informacji na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/mazowsze-wskazuje-liderow.html

Miasto Płock zostało docenione na tegorocznym Kongresie Transportu Publicznego. W ramach oceny podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej portal Transport-Publiczny.pl przyznał Urzędowi Miasta Płocka nagrodę za innowacyjne podejście do organizacji miejskiej strefy płatnego parkowania. W imieniu Urzędu nagrodę odebrał zastępca prezydenta miasta ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus. Odbierając nagrodę powiedział, że to właśnie model podejścia innowacyjnego i dopasowanego do miasta został przyjęty w Płocku jako punkt działania, a główne cele, które zostały wyznaczone tj. uporządkowanie przestrzeni publicznych w części staromiejskiej i wzbudzenie rotacji na miejscach postojowych zostały osiągnięte.

Płock znalazł się w gronie zwycięzców konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017, w którym rywalizowały oddane w ostatniej dekadzie do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto doceniono za projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej (realizowany przez gminę-miasto Płock oraz konsorcjum Siemens i Siemens Finance). Nagrody wręczono podczas odbywającego się w Katowicach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu wyłoniła rada konsultacyjna pod przewodnictwem ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.eecpoland.eu/pl/

Rok 2016

Miasto Płock to „Gmina na 5!” według rankingu przygotowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ocenie poddano zachowania przedsiębiorcze w zakresie obsługi potencjalnych inwestorów 656 gmin najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie w Polsce. Badanie składało się z dwóch części – audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami. Spośród wyłonionych w badaniu 18 najlepszych jednostek, Płock, jako jedyna gmina z woj. mazowieckiego, uplasował się na 7 miejscu. Więcej informacji na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Strony/default.aspx

Rok 2015

Miasto Płock zostało wybrane przez radę ekspertów Europe Business Assembly EBA (Europejskie Zgromadzenie Biznesowe) jako obszar atrakcyjny inwestycyjnie i otrzymało prestiżową nagrodę – certyfikat i flagę Prime Business Destinations (Najlepsze Kierunki Biznesowe). EBA to międzynarodowy program inwestycyjny, założony w 2000 roku w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii. Jego założenia programowe są efektem dyrektyw programów Unii Europejskiej "Dobrego sąsiedztwa" oraz "Partnerstwa Wschodniego". Przyznawane przez EBA Wyróżnienia stanowią podstawę do tworzenia światowego rejestru wiodących miast, regionów i organizacji atrakcyjnych dla inwestycji. Więcej informacji na stronie: http://www.ebaoxford.org.uk/

Miasto Płock otrzymało tytuł „Eksperta w profilaktyce grypy” przyznany w ramach akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. W ten sposób eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uhonorowali działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. Więcej informacji na stronie: http://www.mp.pl/opzg/

W XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014” miasto Płock otrzymało nagrodę główną oraz nagrodę Kapituły Konkursu za modernizację Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego. Płocka inwestycja została doceniona przez jury w kategorii „obiekty edukacyjne”. W głosowaniu internetowym „Plebiscyt MR2014” remont Małachowianki zajął drugie miejsce w swojej kategorii. Więcej informacji na stronie: http://www.modernizacjaroku.org.pl/

Współfinansowana z budżetu miasta Płocka restauracja Wieży Ciśnień zwyciężyła w głosowaniu internautów na najpopularniejsze modernizacje w Polsce. Internetowe głosowanie „Plebiscyt MR2014” towarzyszyło XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Zrealizowana przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. inwestycja znalazła się także wśród finalistów konkursu w kategorii „obiekty zabytkowe”. Więcej informacji na stronie: http://www.modernizacjaroku.org.pl/

Rok 2014

W organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną" Ogólnopolskim Rankingu „Perły Samorządu" Płock zdobył drugie miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a prezydent Andrzej Nowakowski zajął czwarte miejsce wśród włodarzy miast. Ideą konkursu jest wybór najlepszych prezydentów oraz miast wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz promocji, sportu i rekreacji. Więcej informacji na stronie:http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=63507

Płock otrzymał tytuł „Przyjaznej Gminy 2013” w kategorii „Gmina miejska o charakterze przemysłowo-usługowym”. Organizatorem Ogólnopolskiego Programu jest Media Press – wydawca dodatku „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, a patronem honorowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Projekt ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Więcej informacji na stronie: http://forumbiznesu.pl/przyjazna_gmina-s215.html

Rok 2013

Miasto Płock otrzymało specjalne wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za podejmowane działania na rzecz seniorów. Konkurs od kilku lat organizuje Senat Rzeczypospolitej. Jego celem jest wybór najlepszych inicjatyw samorządowych wspierających życie seniorów. Więcej informacji na stronie: www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/samorzad-przyjazny-seniorom-2013--przyjazna--przestrzen-publicz/

Park u zbiegu ulic Tysiąclecia i Łukasiewicza w Płocku znalazł się wśród wyróżnionych w konkursie na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza”. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego adresatem były jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, na terenie których w ciągu ostatnich 4 lat powstały czy też zostały zrewitalizowane parki lub skwery. Więcej informacji na stronie:www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4237,final-ii-edycji-konkursu-najpiekniejsze-parki-mazowsza.html

Płock zajął czwarte miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita" Rankingu Samorządów 2013. Kapituła Rankingu sprawdziła i oceniła miasta i gminy pod względem dbałości o rozwój i standard życia mieszkańców z uwzględnieniem bezpieczeństwa finansów. Więcej informacji na stronie: http://sklep.rp.pl/sklep/rankingi_rzeczpospolitej.php

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski znalazł się wśród nominowanych przez ekspertów magazynu „Brief" do tytułu „Manager marketingu miejsc". Nominację przyznano „za pokazywanie, że warto współpracować i wspierać wydarzenia kulturalne. Szczególnie za działania związane z festiwalem Audioriver, który przynosi miastu zyski i rozgłos szerszy niż niejedna kampania reklamowa". Więcej informacji na stronie:http://www.brief.pl/artykul,1073,ludzie_roku_briefu_2013_nominacje.html

Urząd Miasta Płocka został wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2012”. Komisja konkursowa doceniła „oświetlenie świąteczne Rynku i ulic Starego Miasta uwzględniające niekonwencjonalne podejście do realizacji tego przedsięwzięcia polegające na zaangażowaniu młodzieży szkolnej do wykonania elementów dekoracji”. Organizatorem konkursu była Agencja Soma, a współorganizatorami: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz dwutygodnik „Gazeta Samorządu i Administracji”. Więcej informacji na stronie: www.pzpo.pl

Rok 2012

Głosami samorządów gminnych województwa mazowieckiego Płock otrzymał tytuł „Samorządowego Menedżera Regionu 2011”. Respondenci brali pod uwagę takie kryteria, jak: tempo rozwoju; pozyskiwanie pieniędzy unijnych; wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy oraz konsolidację społeczności lokalnej. Ranking został przygotowany przez "Puls Biznesu" i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Więcej informacji na stronie: filary.pb.pl

Płock zajął 3. miejsce wśród miast na prawach powiatu pod względem łącznego dofinansowania zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zestawienie „Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza” przygotowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji na stronie: www.mazovia.pl

Rok 2011

Urząd Miasta Płocka otrzymał II nagrodę w „Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto” za „Iluminację budynków Sądów” oraz znajdujących się w pobliżu drzew. Nagrodę przyznano w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Celem konkursu jest propagowanie i nagradzanie najlepszych pod względem technicznym i ekonomicznym zrealizowanych instalacji oświetleniowych. Jego organizatorami są: Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, redakcja „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Konkursowi patronuje Ministerstwo Infrastruktury. Więcej informacji na stronie:www.pzpo.pl

Płock został laureatem XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010”. W kategorii „tereny zielone” nagrodę główną za „Rewitalizację Parku na Wzgórzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński” przyznano inwestorowi – Gminie-Miastu Płock, wykonawcy – ZUM „Muniserwis” ZB oraz autorowi projektu – Format Pracownia Architektury. Ideą Konkursu jest „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego” . Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji na stronie:www.modernizacjaroku.pl

Rok 2010

Miasto Płock otrzymało Certyfikat Gminy Atrakcyjnej Turystycznie w kategorii powyżej 30 tys. mieszkańców. Dokument „potwierdza nieprzeciętne walory turystyczne panujące na terenie gminy oraz bardzo wysoki poziom usług sektora turystycznego”. Organizatorami konkursu są Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu Handlu i Usług, a patronem honorowym Ministerstwo Infrastruktury. Więcej informacji na stronie: www.samorzady.org.pl

Płock został laureatem V edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii gmina miejska. Zdaniem organizatorów, „tytuł nadawany przez ludzi biznesu” stanowi „zachętę do powstawania nowych firm” oraz „potwierdza jakość i profesjonalizm urzędu w zarządzaniu”. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury. Jego organizatorami są Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu, Handlu i Usług. Więcej informacji na stronie:www.samorzady.org.pl

Miasto Płock zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Organizator konkursu, Polski Klub Infrastruktury Sportowej, w ten sposób wyróżnił „jednostki samorządowe, które umiejętnie łączą budowę infrastruktury sportowej z promocją sportu i rekreacji, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców”. Więcej informacji na stronie: www.pkis.pl

Urząd Miasta Płocka otrzymał I nagrodę w „Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto” za iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nagrodę przyznano w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”. Organizatorami konkursu są: Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, redakcja „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Urząd Miasta Płocka otrzymał wyróżnienie specjalne w IV edycji Konkursu Złote Formaty. W kategorii „Event” wyróżniono projekt „I love Płock”. Złote Formaty to prestiżowy konkurs związany z dziedziną promocji miejsc w Polsce. Jest jednym z dwóch kluczowych elementów Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Organizatorem konkursu jest Ströer Media Sp. z o.o.

Rok 2009

Płock został wyróżniony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii gmin miejskich. Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności i atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gmin w Polsce.

Płock zajął II miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii Gmina Miejska. Celem Konkursu było wyłonienie samorządów, które poprzez ponadprzeciętny, godny naśladowania poziom stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na swoim terenie, posiadają zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego regionu oraz przestrzegają zasad etyki w kontaktach z inwestorami.

W kategorii wydawnictwo promocyjne specjalne wyróżnienie magazynu „Elle” dla projektu „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”. Magazyn ‶Elle”, patron medialny konkursu Złote Formaty, przygotował nagrodę w postaci 12 artykułów z cyklu Zoom na miasto.

Urząd Miasta Płocka zdobył główną nagrodę w Konkursie Dobre Praktyki PPP w kategorii „Małe PPP” za koncepcję projektu „Parking wielopoziomowy”. W werdykcie jury podkreślano pragmatyzm, dobre przygotowanie oraz możliwość naśladowania projektu przez inne podmioty publiczne.

Certyfikaty, wyróżnienia i rating Miasta Płocka od 1999 r.