Statystyka miejska

Przy podejmowaniu decyzji społecznych czy gospodarczych przydatne są różnorodne dane statystyczne. W tym miejscu można zapoznać się z rocznikiem Miejski Zeszyt Statystyczny, który jest redagowany przez Urząd Miasta Płocka. W publikacji znajdują się informacje statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a w przypadku niektórych wskaźników także na tle Polski.

Ogólna informacja

Miejski Zeszyt Statystyczny

Opracowania analityczne

Spisy powszechne