Najczęściej potrzebne dokumenty

 

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie miasta Płocka:

 

 

Płocki Program Rewitalizacji

 

 

Obszar rewitalizacji:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji (wersja pdf, wersja edytowalna)

 

 

Estetyka:

 

 

 

 

 

rewitalizacja płock - logo