Najczęściej potrzebne dokumenty

.

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie miasta Płocka:

.

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji :

.

.

Płocki Program Rewitalizacji

.

.

Obszar rewitalizacji / Specjalna Strefa Rewitalizacji:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wersja pdf, wersja edytowalna)

.

.

Estetyka:

 

rewitalizacja płock - logo