Planowanie inwestycji

 W tej części przedstawione są informacje, które zostały wypracowane w toku procesów planowania inwestycji miejskich. Zakres informacji stanowi generalizację informacji będących wynikiem ujęcia wnioskowanych zadań zarówno przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka jak również zadania zgłoszone przez podmioty zewnętrzne, w tym Rady Mieszkańców Osiedli czy samych mieszkańców