Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Nowa Strategia rozwoju Miasta Płocka /w trakcie opracowywania/

logo strategia

Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych z przedstawicielami partnerów społecznych miasta. Określa cele rozwoju Płocka oraz zadania służące ich realizacji. Planowanie i wdrożenie Strategii daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Przybliża do osiągnięcia misji Płocka jako miasta zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnego dla gości i inwestorów.

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku
 
Dokumenty towarzyszące Strategii
 
 
Prace nad aktualizacją strategii