MPZP “KWIATKA – KRÓLEWIECKA” W PŁOCKU

Uchwała Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z 25 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 kwietnia 2021 roku poz. 3333.

Treść uchwały

Rysunek planu