MPZP “BIELSKA – OSTATNIA” W PŁOCKU

Uchwała Nr 453/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielska-Ostatnia" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2021 roku poz. 1572.