MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁĄCKA – BROWARNA” W PŁOCKU

Plan łącka-Browarna granica

 

 

Jako granice obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się:

  • od zachodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246, zachodnia i północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1 oraz wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 166/2 i 71/2;
  • od północy – południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 143, 154/28, 322/3 oraz 322/4;
  • od wschodu – wschodnie i południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 568/2, 569/2, wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 572/7, 569/6, południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 569/6 i 572/7 oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 749/1;
  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka.
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

25.02.2021

Uchwała Nr 474/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

09.03.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

09.03.2021-15.04.2021

Przyjmowanie wniosków do mpzp