Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia w sposób pozytywny wpłynie na atrakcyjność Miasta. Przyczyni się także do utworzenia nowych miejsc pracy w powstałym obiekcie. Ponadto, funkcjonowanie obiektu sportowo – rekreacyjnego spowoduje podniesienie standardu życia oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo – rekreacyjnej. Obiekt będzie sprzyjał promowaniu zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Miasta Płocka i okolicznych miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom korzystanie z różnorodnych form rekreacji, zapewniając dostępność całorocznych usług o wysokim standardzie i wyróżniających się na tle innych porównywalnych obiektów w regionie. Inwestycja zostanie zrealizowana w zachodniej części działki nr 1/23, nad Zalewem Sobótka, pomiędzy ulicami Parowa i Rybaki.

30 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa z firmą doradczą na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy-Miasta Płock, mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania koncesjonariusza lub partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji wraz z zamknięciem finansowym i komercyjnym. Opracowano analizę przedrealizacyjną dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W czerwcu 2019 roku wszczęto postępowanie o zawarcie umowy koncesji w ramach Projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Płocku nad Zalewem Sobótka”, które w sierpniu br. unieważniono z uwagi na brak wpływu wniosków do udziału w postępowaniu.

W roku 2020 przeprowadzono promocję Projektu, której głównym celem było poinformowanie potencjalnych partnerów o przedmiocie Projektu, uzasadnieniu jego realizacji i wynikających korzyści. Ponadto w roku 2020 przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko i opracowano raport oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Obecnie trwa postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Sobótka w Płocku.”