Budowa nowego wejścia do ZOO wraz z pawilonem zwierząt nocnych.

Władze Miasta dostrzegają potrzebę rozbudowy ogrodu zoologicznego wraz z poszerzeniem funkcji edukacyjnej już realizowanej przez tą jednostkę. Podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia analizy przedrealizacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego wejścia wraz z pawilonem zwierząt nocnych” w płockim ogrodzie  zoologicznym.

Głównym celem inwestycji jest uatrakcyjnienie wyglądu i oferty ogrodu zoologicznego poprzez wybudowanie nowego wejścia wraz z pawilonem usługowo-wystawienniczym (restauracja, sale edukacyjne, ekspozycja zwierząt nocnych) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (chodniki, taras widokowy, rampy). Realizacja niniejszego przedsięwzięcia w sposób pozytywny wpłynie na atrakcyjność Miasta dla mieszkańców i turystów. Przyczyni się także do utworzenia nowych miejsc pracy w powstałym obiekcie.

W 2020 r. Miasto przeprowadziło badania rynku i obecnie przygotowuje dokumentację w celu ogłoszenia postępowania dla przedmiotowej inwestycji.

Zakłada się realizację inwestycji w oparciu o Umowę PPP zawartej na okres ok. 20 lat