Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku

W 2016 roku Gmina Miasto Płock rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku”, które będzie miało m.in. za zadanie przejęcie funkcji Pływalni Miejskiej przy Al. Kobylińskiego. Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności. Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia zwiększy skuteczność realizacji zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej.

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla przedmiotowej inwestycji przewiduje, że w Obiekcie znajdą się: basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca rzeka czy basen ze sztuczną falą), brodzik dla dzieci, a także basen do nauki pływania oraz wanny do hydromasażu dla min. 12 osób – wszystko o łącznej powierzchni lustra wody ok. 1200m2. W Obiekcie ma znaleźć się także strefa SPA&Wellness z zespołem saun oraz wanien jacuzzi oraz cztery zjeżdżalnie o zróżnicowanej długości i prędkości. Zaplanowano również budowę zewnętrznego wodnego placu zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 200 m2.

Do udziału w postępowaniu zgłosiło się trzech partnerów. Faza dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi realizacją przedsięwzięcia została zakończona. Do 29 stycznia 2021 r. oczekujemy na oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu. Etap Robót dla przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 40 miesięcy, a Etap Zarządzania na 20 lat.