PLAN BIELSKA-OSTATNIA – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
30 października 2020
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1874/2020 z dnia 30 października 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku.

Zapoznaj się z treścią ZarządzeniaZałącznika nr 1