LINIA 400 KV – UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MPZP
25 marca 2014
0

uchwała o przystąpieniuSZABLON1

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 769/XLV/2014 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Linii 400 kV" na osiedlu Trzepowo w Płocku

Zapoznaj się z Uchwałą...