PLAN BIELSKA – OSTATNIA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
2 września 2020
0

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - nagłówek

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 września 2020 roku do dnia 2 października 2020 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…