Linia kolejowa do CPK i Warszawy
28 sierpnia 2020
0

Na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka, w dniu 27.08.2020r. przedstawione zostało zaawansowanie prac nad rozwojem projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiciele spółki CPK omówili zrealizowane dotychczas analizy dla komponentu kolejowego.

Prezentacja dotycząca inwestycji kolejowej kolei dużych prędkości nowej linii numer 5 przedstawiona na sesji Rady Miasta Płocka.

Centralny Port Komunikacyjny, zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r., stanowić będzie innowacyjny węzeł transportowy, w ramach którego wybudowany zostanie port lotniczy oraz przebudowany zostanie krajowy system transportu kolejowego.
Powyższa koncepcja zakłada realizację dwóch komponentów: lotniskowego i kolejowego. W ramach komponentu kolejowego przewiduje się stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących obszar całego państwa, którego głównym węzłem będzie CPK. Ujęty w Koncepcji scenariusz rozbudowy sieci kolejowej w ramach I etapu przewiduje m.in. budowę linii kolejowej CPK – Płock – Włocławek, dzieli czemu nasze miasto zyska korzystniejsze połączenie z siecią kolejową zarówno w kierunku CPK i dalej Warszawy jak i pozostałych rejonów kraju. W etapie tym zakłada się budowę nowych linii o charakterze łączników – „spinaczy” istniejącej sieci o parametrach umożliwiających osiąganie prędkości co najmniej 250 km/h, a płocki odcinek, z uwagi na aktualny brak wpięcia w planowaną sieć kolejową także został w nim ujęty.

Na rysunku przedstawiony jest korytarz kolejowy dla Płocka wraz z proponowanymi wstępnymi wariantami przebiegu.