Uchwała krajobrazowa przyjęta.
27 sierpnia 2020
0

Głosami Radnych Rady Miasta Płocka, 27 sierpnia 2020 roku, Płock dołącza do grona nielicznych miast Polski z uchwaloną uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka zwaną w skrócie uchwałą krajobrazową. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w dzienniku urzędowym.

Tekst uchwały do pobrania tutaj.