PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
11 sierpnia 2020
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1681/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.

Zapoznaj się z treścią ZarządzeniaZałącznika