PLAN STARE MIASTO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
3 lipca 2020
0

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - nagłówek

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…