PLAN LOTNISKO- OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
9 czerwca 2020
0

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp - nagłówek

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca 2020 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…