#EuvsVirus – zapraszamy do podjęcia wyzwania
21 kwietnia 2020
0
Od 24 do 26 kwietnia potrwa internetowy, ogólnoeuropejski hackathon, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań mających służyć przezwyciężeniu społecznych problemów spowodowanych epidemią COVID-19. Miasto Płock oraz CIFAL Płock zostały zaproszone go grona partnerów tego wydarzenia, organizowanego przez Komisję Europejską.
Hackathon EUvsVirus ma połączyć innowatorów, partnerów i nabywców w całej Europie. Jego uczestnicy skupią się na kategoriach problemów wymagających krótkoterminowych rozwiązań. Wśród zagadnień znajdują się:
– życie i zdrowie
– stabilny biznes
– spójność społeczna i polityczna
– zdalna praca i edukacja
– cyfrowe zarządzanie finansami
– inne autorskie pomysły

Zwycięskie rozwiązania zostaną zaproszone do wejścia na platformę Europejskiej Rady ds. Innowacji, która łączy z użytkownikami końcowymi (np. szpitalami) i ułatwi dostęp do inwestorów, fundacji i innych możliwości finansowania z Komisji Europejskiej.

Udział w Hackathonie to szansa na zdobycie cennego doświadczenia i wiedzy, jak również możliwość pracy nad tak istotnymi dla całego świata rozwiązaniami. Liczymy na to, że nie tylko ranga wydarzenia, ale również jego cele zdeterminują płocczan do rejestracji i działania!

Wszystkie informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://euvsvirus.org/

Zapraszamy też do śledzenia wydarzenia na facebooku.