Dotacje na remonty przyznane
20 kwietnia 2020
0

W dniu 9 kwietnia 2020 roku Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Z miejskiej kasy wsparte zostaną prace przy 14 zabytkach. Zdecydowaną większość stanowić będą remonty kamienic położonych m.in. przy ul. Grodzkiej, Bielskiej, Tadeusza Kościuszki, Tumskiej, Józefa Kwiatka. Dzięki wsparciu miasta odnowione zostaną także zabytki ruchome, takie jak ołtarze znajdujące się w Bazylice Katedralnej oraz ikony znajdujące się w Kaplicy Prawosławnej. Na ochronę naszego lokalnego dziedzictwa miasto, w tym roku przeznaczyło rekordową kwotę ponad 1,5 mln zł. Jest to najwyższa kwota przeznaczona przez miejski samorząd na ratowanie zabytków od 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia tego systemu dotacyjnego.

Dzięki wsparciu miasta, w tym roku wykonane zostaną także remonty nieruchomości, które nie są zabytkami, ale położone są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Decyzją Rady Miasta dofinansowane zostaną remonty 16 budynków, w tym położonych w pierzei ul. Jerozolimskiej, przy ul. Tumskiej, Królewieckiej, Józefa Kwiatka, Kolegialnej czy ul. Henryka Sienkiewicza. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta 800 tys. zł.

Wykaz przyznanych dotacji na zabytki – UCHWAŁA NR 332/XVIII/2020

Wykaz przyznanych dotacji na nieruchomości położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – UCHWAŁA NR 333/XVIII/2020