MPZP “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” I “STARE MIASTO” – ZAWIESZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ
17 marca 2020
0

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Płocka

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

wstrzymuję

procedurę sporządzania

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KwiatkaKrólewiecka” w Płocku

i

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto” w Płocku


w zakresie wyłożenia ich do publicznego wglądu oraz

odwołuję dyskusje publiczne

nad przyjętymi w nich rozwiązaniami. O terminie ponownego wyłożenia przedmiotowych projektów planów poinformuję w terminie późniejszym.