KONSULTACJE SPOŁECZNE MPZP “STARE MIASTO” W PŁOCKU
25 lutego 2020
0

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku

3 marca 2020 roku (wtorek), godzina 16:00
Staromiejskie Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4

Treść ogłoszenia

Konsultacje realizowane w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwem Gminy Miasto Płock w projekcie pn.
„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały serwis Cyfrowa Demokracja oraz Portal GIS, na których mogą Państwo zapoznać się z konsultowanymi materiałami oraz zabrać głos w dyskusji.
Zachęcamy także do odwiedzenia strony poświęconej  procedurze sporządzania planu.

Informujemy jednocześnie, że udział w konsultacjach w ramach projektu  nie jest równoznaczny z wnoszeniem uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w myśl zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle powyższego, formalne uwagi do planu należy złożyć niezależnie w terminach i formie, która zostanie określona i ogłoszona w toku procedury planistycznej.