Konsultacje planu budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych
21 lutego 2020
0

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku

Miasto Płock, wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 1124 t.j z późn. zm) opracowało Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku. Celem opracowania Planu  jest rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, a w konsekwencji przyczynienie się do zwiększenia liczby samochodów elektrycznych poruszających się po terenie Miasta. W planie zawarte została informacja związana z Raportem dotyczącym punktów ładowania w mieście oraz wskazanym w ww. ustawie do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2020 r. celem w zakresie minimalnej liczby punktów ładowania.
W dokumencie przedstawiono propozycję lokalizacji stacji ładowania w mieście, wraz z ich charakterystyką w zakresie liczby punktów i mocy.
Zgodnie z art. 62 ust. 3 ww. ustawy projekt planu podlega konsultacjom społecznym.

Termin składania uwag i wniosków mieszkańców upływa w dniu 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE  O KONSULTACJACH

Formularz uwag do pobrania

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku.