Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji
28 stycznia 2020
0

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces rewitalizacji zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu oraz złożenie ofert za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem https://plock.engo.org.pl/konkursy/122

Na oferty czekamy do dnia 18 lutego br.. Do rozdysponowania jest kwota 120 tys. zł.