PLAN GÓRNA-OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
31 grudnia 2019
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 07 stycznia 2020 roku do dnia 27 stycznia 2020 roku.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem

Formularz uwagi