Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 26
17 grudnia 2019
0

Przedstawiamy 26. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego”. Publikacja prezentuje dane statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a niektóre wskaźniki dotyczące struktury badanych zjawisk odnosi do wskaźników ogólnopolskich.

Dane zawarte w „Zeszycie” pochodzą m.in.  z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek gospodarczych z terenu miasta, z wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Płocka. Źródła informacji zostały podane pod tytułami poszczególnych tablic.

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 26