Ankieta o elektromobilności
13 grudnia 2019
0

Miasto Płock przystąpiło do przygotowania "Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku". Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Płocka i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenie potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych. Zaplanowane działania uwzględnią ponadto zachowania, preferencje i możliwości uczestników systemu komunikacyjnego – kierowców i pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane w drodze analizy danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych celem najlepszego dopasowania.

Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszym mieście.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa preferencji związanych z mobilnością miejską. W związku z powyższym, zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej:

https://www.interankiety.pl/a/Plock

w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.

Przedłużamy czas na wypełnienie ankiety do 31 stycznia!

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania dopasowanych do Państwa zapotrzebowania działań związanych z rozwojem elektromobilności poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w mieście, a także wzrost wykorzystania pojazdów elektrycznych.

Pytania w ankiecie dotyczą sposobu codziennego przemieszczania się po terenie miasta w dni robocze. Przewidywany czas wypełnienia wynosi około 10 minut. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 17 stycznia 2020 rok. Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Miasto Płock realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ”Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.