UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “GÓRNA-OŚNICKA” W PŁOCKU
28 października 2019
0

W dniu 24 października 2019 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 216/XIII/2019 uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Górna-Ośnicka" w Płocku

Zachęcamy do zapoznania się z planem – link do uchwały.

Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.