PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
9 października 2019
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 915/2019 z dnia 08 października 2019 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia/Załącznika